Wyszukiwarka

Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne Polish Society of Orthopaedics and Traumatology Polskie Towarzystwo Chirurgii Kręgosłupa Polish Society of Spinal Surgery Polskie Towarzystwo Fizjoterapii Polish Society of Physiotherapy

Onkologia i Radioterapia ISSN 1896-8961 e-ISSN 2449-9161

Redaktor Naczelny:

dr hab. n. med. Ludmiła Grzybowska-Szatkowska, Zakład Onkologii Uniwersytet Medyczny w Lublinie


kwartalnik rekomendowany przez
Polskie Towarzystwo Onkologiczne

ukazujące się pod patronatem

Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej
oraz
Sekcji Ortopedii Onkologicznej Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego


indeksowana w:
Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego 8 punktów
Index Copernicus 7,17 (93,81) IC Value

1/2014

Onkologia - medical project 1/2014

Artykuł: Indeksy prognostyczne dla chorych na czerniaka z przerzutami do mózgu.

Autor: Jerzy Jakubowicz, Tomasz Walasek, Marian Reinfuss, Paweł Blecharz, Anna Patla, Jadwiga Sadzikowska

Slowa kluczowe: czerniak, przerzuty do mózgu, indeksy prognostyczne, melanoma, brain metastases, prognostic scores

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 142 KB

Onkologia - medical project 1/2014

Artykuł: Epidemiologia, obraz kliniczny oraz metody leczenia przerzutów do mózgu u chorych na czerniaka.

Autor: Ewa Jakubowicz, Tomasz Walasek, Marian Reinfuss, Jerzy Jakubowicz, Paweł Blecharz, Andrzej Kukiełka

Slowa kluczowe: czerniak, przerzuty do mózgu, epidemiologia, obraz kliniczny, leczenie, melanoma, brain metastases, demographics, clinical picture, treatment

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 147 KB

Onkologia - medical project 1/2014

Artykuł: Zastosowanie biomarkerów w chorobach nowotworowych – rola integryny b1

Autor: Bogdan Żurawski, Adrianna Makarewicz, Marta Biedka, Roman Makarewicz

Slowa kluczowe: biomarkery, integryny, rak, biomarkers, integrin, cancer

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 123 KB

Onkologia - medical project 1/2014

Artykuł: Rak piersi u ciężarnej – opis przypadku

Autor: Magdalena Wiśniewska, Michał Wiśniewski

Slowa kluczowe: rak piersi, ciąża, leczenie, brest cancer, pregnancy, treatment

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 97 KB

Onkologia - medical project 1/2014

Artykuł: Opis niekoplanarnej konformalnej techniki radioterapii stosowanej u chorych na raka żołądka.

Autor: Wojciech Leszczyński, Leszek Hawrylewicz, Agnieszka Namysł- Kaletka, Jerzy Wydmański

Slowa kluczowe: rak żołądka, radioterapia konformalna, technika niekoplanarna, stomach cancer, conformal radiotherapy, non-complanar technique

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 1015 KB

Onkologia - medical project 1/2014

Artykuł: Rak piersi u kobiet w ciąży

Autor: Anna Brzozowska, Maria Mazurkiewicz

Slowa kluczowe: ciąża, rak piersi, pregnancy, breast cancer

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 115 KB

Onkologia - medical project 1/2014

Artykuł: Nadzieja podstawowa jako czynnik wpływający na rozwój po traumie u kobiet napromienianych z powodu choroby nowotworowej

Autor: Agnieszka Mazurkiewicz, Marta Makara-Studzińska

Slowa kluczowe: nadzieja podstawowa, potraumatyczny rozwój, radioterapia, basic hope, posttraumatic growth, radiotherapy

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 137 KB