Wyszukiwarka

Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne Polish Society of Orthopaedics and Traumatology Polskie Towarzystwo Chirurgii Kręgosłupa Polish Society of Spinal Surgery Polskie Towarzystwo Fizjoterapii Polish Society of Physiotherapy

Onkologia i Radioterapia ISSN 1896-8961 e-ISSN 2449-9161

Redaktor Naczelny:

dr hab. n. med. Ludmiła Grzybowska-Szatkowska, Zakład Onkologii Uniwersytet Medyczny w Lublinie


kwartalnik rekomendowany przez
Polskie Towarzystwo Onkologiczne

ukazujące się pod patronatem

Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej
oraz
Sekcji Ortopedii Onkologicznej Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego


indeksowana w:
Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego 8 punktów
Index Copernicus 7,17 (93,81) IC Value

1/2015

Onkologia - medical project 1/2015

Artykuł: Mięsak maziówkowy zlokalizowany w ścianie klatki piersiowej. Opis przypadku

Autor: Krzysztof Olearski, Magdalena Pęcak, Marek Żelazowski, Jacek Urbański

Slowa kluczowe: synovial sarcoma, radiotherapy, radiation pneumonitis, mięsak maziówkowy, radioterapia, popromienne zapalenie płuc

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 208 KB

Onkologia - medical project 1/2015

Artykuł: Czynniki prognostyczne u chorych na czerniaka z przerzutami do mózgu

Autor: Ewa Jakubowicz, Tomasz Walasek, Marian Reinfuss, Jerzy Jakubowicz, Paweł Blecharz, Bogumiła Szyszka-
Charewicz

Slowa kluczowe: melanoma, brain metastases, prognostic factors, czerniak, przerzuty do mózgu, czynniki prognostyczne

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 150 KB

Onkologia - medical project 1/2015

Artykuł: Radioterapia śródoperacyjna w raku piersi

Autor: Tamara Kuźba-Kryszak, Marta Biedka, Szymon Ziółkowski, Adrianna Makarewicz

Slowa kluczowe: intraoperative radiotherapy, breast cancer, IORT, APBI, radioterapia oeródoperacyjna, rak piersi, IORT, APBI

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 176 KB

Onkologia - medical project 1/2015

Artykuł: Potraumatyczny rozwój u kobiet leczonych napromienianiem z powodu choroby nowotworowej

Autor: Agnieszka Mazurkiewicz, Wojciech Otrębski, Marta Makara-Studzińska

Slowa kluczowe: potraumatyczny rozwój, choroba nowotworowa, radioterapia, posttraumatic growth, cancer, radiotherapy

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 181 KB

Onkologia - medical project 1/2015

Artykuł: Leczenie systemowe przerzutów do mózgu u chorych na czerniaka

Autor: Ida Cedrych, Marian Reinfuss, Marek Jasiówka, Jerzy Jakubowicz, Paweł Blecharz, Tomasz Walasek

Slowa kluczowe: czerniak, przerzuty do mózgu, leczenie systemowe, melanoma, brain metastases, systemic therapy

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 152 KB