Wyszukiwarka

Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne Polish Society of Orthopaedics and Traumatology Polskie Towarzystwo Chirurgii Kręgosłupa Polish Society of Spinal Surgery Polskie Towarzystwo Fizjoterapii Polish Society of Physiotherapy

Onkologia i Radioterapia ISSN 1896-8961 e-ISSN 2449-9161

Redaktor Naczelny:

dr hab. n. med. Ludmiła Grzybowska-Szatkowska, Zakład Onkologii Uniwersytet Medyczny w Lublinie


kwartalnik rekomendowany przez
Polskie Towarzystwo Onkologiczne

ukazujące się pod patronatem

Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej
oraz
Sekcji Ortopedii Onkologicznej Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego


indeksowana w:
Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego 8 punktów
Index Copernicus 7,17 (93,81) IC Value

2/2015

Onkologia - medical project 2/2015

Artykuł: Nowa klasyfikacja FIGO oraz przegląd aktualnych metod wykrywania raka jajnika

Autor: Aleksandra Ohler, Maciej Pawłowski, Mirosław Dudziak, Jacek Jan Sznurkowski

Slowa kluczowe: Rak jajnika; FIGO 2014; ROMA; RMI, USG; diagnostyka, Ovarian cancer; FIGO 2014; ROMA; RMI, USG; diagnostics

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 174 KB

Onkologia - medical project 2/2015

Artykuł: Dyskusja nad zastosowaniem przeciwnaczyniowej terapii podtrzymującej u chorych na rozsianego raka jelita grubego – opis przypadku

Autor: Krzysztof Adamowicz, Marzena Wełnicka-Jaśkiewicz

Slowa kluczowe: rak jelita grubego, chemioterapia, bewacyzumab, colorectal cancer, chemotherapy, bevacizumab

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 164 KB

Onkologia - medical project 2/2015

Artykuł: Endometrioza a rak jajnika

Autor: Diana Mazurek, Wojciech Kwaśniewski, Wiesława Bednarek, Jan Kotarski, Grzegorz Polak

Slowa kluczowe: endometrioza, rak jajnika, endometriosis, ovarian cancer

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 160 KB

Onkologia - medical project 2/2015

Artykuł: Ocena odtwarzalności ułożenia chorych na nowotwory okolicy głowy i szyi poddanych radioterapii IMRT z wykorzystaniem weryfikacji XVI (X-ray Volume Imaging)

Autor: Monika Konopka-Filippow, Dominika Hempel, Anna Muśko, Marek Wojtukiewicz, Tomasz Filipowski, Ewa Sierko

Slowa kluczowe: nowotwory g³owy i szyi, IMRT, XVI, head and neck cancers, IMRT, XVI

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 332 KB

Onkologia - medical project 2/2015

Artykuł: Receptor programowanej śmierci PD-1 jako potencjalny cel w terapii przeciwnowotworowej

Autor: Monika Pilecka, Anna Brzozowska, Maria Mazurkiewicz

Slowa kluczowe: receptor programowanej śmierci PD-1, terapia przeciwnowotworowa, czerniak, Programmed death receptor PD-1, anti-cancer therapy, melanoma

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 161 KB