Wyszukiwarka

Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne Polish Society of Orthopaedics and Traumatology Polskie Towarzystwo Chirurgii Kręgosłupa Polish Society of Spinal Surgery Polskie Towarzystwo Fizjoterapii Polish Society of Physiotherapy

Onkologia i Radioterapia ISSN 1896-8961 e-ISSN 2449-9161

Redaktor Naczelny:

dr hab. n. med. Ludmiła Grzybowska-Szatkowska, Zakład Onkologii Uniwersytet Medyczny w Lublinie


kwartalnik rekomendowany przez
Polskie Towarzystwo Onkologiczne

ukazujące się pod patronatem

Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej
oraz
Sekcji Ortopedii Onkologicznej Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego


indeksowana w:
Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego 8 punktów
Index Copernicus 7,17 (93,81) IC Value

3/2015

Onkologia - medical project 3/2015

Artykuł: Kacheksja nowotworowa – implikacje kliniczne

Autor: Anna Brzozowska, Paweł Gołębiowski, Krzysztof Chara, Michał Sagan, Joanna Warchulińska, Monika Jakubiak, Weronika Stasiuk, Teresa Małecka-Massalska, Maria Mazurkiewicz

Slowa kluczowe: kacheksja, choroba nowotworowa, chemioterapia, rokowanie, cachexia, cancer, chemotherapy, prognosis

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 129 KB

Streszczenie / Pełny tekst | 145 KB

Onkologia - medical project 3/2015

Artykuł: Profilaktyka niepłodności i ciąża u kobiet leczonych z powodu raka piersi

Autor: A. Brzozowska, K. Jankiewicz, M. Pilecka, T. Rechberger, M. Mazurkiewicz

Slowa kluczowe: rak piersi, chemioterapia, przedwczesna menopauza, amenorrhea, oncofertility, zapobieganie bezpłodności, breast cancer, chemotherapy, premature menopause, amenorrhea, oncofertility, fertility preservation

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 157 KB

Streszczenie / Pełny tekst | 163 KB

Onkologia - medical project 3/2015

Artykuł: Problemy psychologiczne występujące w chorobie nowotworowej

Autor: Agnieszka Mazurkiewicz, Aleksandra Rutkowska, Katarzyna Sidor, Marta Makara-Studzińska

Slowa kluczowe: rak, problemy psychologiczne, depresja, lęk, ból, cancer, psychological problems, depression, anxiety, pain

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 126 KB

Streszczenie / Pełny tekst | 135 KB

Onkologia - medical project 3/2015

Artykuł: Wyznaczenie metodą van Herka, Strooma oraz ICRU marginesów dla planowanej objętości leczonej u chorych na raka żołądka

Autor: Agnieszka Namysł-Kaletka, Andrzej Tukiendorf, Jerzy Wydmański

Slowa kluczowe: margines PTV, ruchomość międzyfrakcyjna, rak żołądka, radioterapia, PTV margin, interfraction motion, gastric carcinoma, radiotherapy

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 177 KB

Streszczenie / Pełny tekst | 180 KB

Onkologia - medical project 3/2015

Artykuł: Ocena ultrasonograficzna zmian miażdżycowych w tętnicach szyjnych wspólnej i kręgowej u chorych po leczeniu promieniami z powodu raka piersi

Autor: Witold Opiełka, Leszek Miszczyk

Slowa kluczowe: radioterapia, rak piersi, têtnica szyjna wspólna, têtnica krêgowa, KIM, B-duplex, radiotherapy, breast cancer, common carotid artery, vertebral artery, IMT, Doppler ultrasound

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 429 KB

Streszczenie / Pełny tekst | 453 KB