Wyszukiwarka

Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne Polish Society of Orthopaedics and Traumatology Polskie Towarzystwo Chirurgii Kręgosłupa Polish Society of Spinal Surgery Polskie Towarzystwo Fizjoterapii Polish Society of Physiotherapy

Onkologia i Radioterapia ISSN 1896-8961 e-ISSN 2449-9161

Redaktor Naczelny:

dr hab. n. med. Ludmiła Grzybowska-Szatkowska, Zakład Onkologii Uniwersytet Medyczny w Lublinie


kwartalnik rekomendowany przez
Polskie Towarzystwo Onkologiczne

ukazujące się pod patronatem

Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej
oraz
Sekcji Ortopedii Onkologicznej Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego


indeksowana w:
Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego 8 punktów
Index Copernicus 7,17 (93,81) IC Value

4/2015

Onkologia - medical project 4/2015

Artykuł: Przyzwojaki regionu głowy i szyi – diagnostyka i leczenie

Autor: A. Brzozowska, P. Cisek, I. Kordzińska-Cisek, Teresa Małecka-Massalska, M. Mazurkiewicz

Slowa kluczowe: paraganglioma, head and neck cancers, radiotherapy, przyzwojaki, nowotwory głowy i szyi, radioterapia

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 226 KB

Streszczenie / Pełny tekst | 233 KB

Onkologia - medical project 4/2015

Artykuł: Zespół zmęczenia w chorobie nowotworowej

Autor: A. Brzozowska, P. Cisek, T. Małecka-Massalska, M. Mazurkiewicz

Slowa kluczowe: cancer, fatigue syndrome, quality of life, choroba nowotworowa, zespół zmęczenia, jakość życia

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 169 KB

Streszczenie / Pełny tekst | 174 KB

Onkologia - medical project 4/2015

Artykuł: Ocena wskaźnika impedancji Z 200/5 u chorych na złośliwe nowotwory głowy i szyi i u osób zdrowych

Autor: Krzysztof Chara, Kamal Morshed, Agata Smoleń, Radosław Mlak, Paweł Gołębiowski, Maria Mazurkiewicz, Teresa Małecka-Massalska

Slowa kluczowe: Z 200/5 parameter, head and neck cancers, bioelectrical impedance, wskaźnik Z 200/5, nowotwory głowy i szyi, impedancja bioelektryczna

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 129 KB

Streszczenie / Pełny tekst | 132 KB

Onkologia - medical project 4/2015

Artykuł: Ocena skuteczności napromieniania przestrzeni pozagałkowych w leczeniu chorych z orbitopatią tarczycową

Autor: Tomasz Latusek, Leszek Miszczyk

Slowa kluczowe: Graves’ disease, Graves’ ophthalmopathy, radiotherapy, choroba Gravesa i Basedowa, oftalmopatia tarczycowa, radioterapia

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 134 KB

Streszczenie / Pełny tekst | 139 KB

Onkologia - medical project 4/2015

Artykuł: Cetuximab w terapii nowotworów głowy i szyi

Autor: M. Pilecka, A. Strąk, P. Kozakiewicz, M.Bilski, P.Cisek, A. Brzozowska, M. Mazurkiewicz, L. Grzybowska-Szatkowska

Slowa kluczowe: biological drugs, cetuximab, EGFR, head and neck cancers, radiotherapy, chemoradiotherapy, leki biologiczne, cetuximab, EGFR, nowotwory głowy i szyi, radioterapia, radiochemioterapia

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 131 KB

Streszczenie / Pełny tekst | 138 KB