Wyszukiwarka

Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne Polish Society of Orthopaedics and Traumatology Polskie Towarzystwo Chirurgii Kręgosłupa Polish Society of Spinal Surgery Polskie Towarzystwo Fizjoterapii Polish Society of Physiotherapy

Onkologia i Radioterapia ISSN 1896-8961 e-ISSN 2449-9161

Redaktor Naczelny:

dr hab. n. med. Ludmiła Grzybowska-Szatkowska, Zakład Onkologii Uniwersytet Medyczny w Lublinie


kwartalnik rekomendowany przez
Polskie Towarzystwo Onkologiczne

ukazujące się pod patronatem

Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej
oraz
Sekcji Ortopedii Onkologicznej Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego


indeksowana w:
Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego 8 punktów
Index Copernicus 7,17 (93,81) IC Value

2/2016

Onkologia - medical project 2/2016

Artykuł: Czynniki prognostyczne u chorych z przerzutami do mózgu niedrobnokomórkowego raka płuca

Autor: Ewa Jakubowicz, Anna Patla, Elżbieta Pluta, Joanna Bockenheimer-Ruszkowska, Jerzy Władysław Mituś, Marian Reinfuss

Slowa kluczowe: rak płuca, przerzuty w mózgu, stan sprawności, indeks prognostyczny, lung cancer, brain metastases, performance status, prognostic index

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 70 KB

Streszczenie / Pełny tekst | 67 KB

Onkologia - medical project 2/2016

Artykuł: Atypowy nowotwór teratoidny/rabdoidny kanału kręgowego (AT/RT) u dwuletniego dziecka

Autor: Anna Mosiewicz, Robert Kaczmarczyk, Bożena Jarosz, Marzena Janczarek, Hanna Wiśniewska-Ślusarz, Barbara Mosiewicz, Tomasz Trojanowski

Slowa kluczowe: atypowy guz teratoidno-rabdoidny, centralny układ nerwowy, chemioterapia, atypical teratoid rhabdoid tumour, central nervous system, chemotherapy

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 183 KB

Streszczenie / Pełny tekst | 179 KB

Onkologia - medical project 2/2016

Artykuł: Kacheksja i jej konsekwencje kardiologiczne u chorych na nowotwory złośliwe

Autor: Teresa Małecka-Massalska, Paweł Szybisty, Paweł Gołębiowski, Krzysztof Chara, Anna Brzozowska, Maria Mazurkiewicz, Elżbieta Czekajska-Chehab

Slowa kluczowe: kacheksja nowotworowa, choroba nowotworowa, układ sercowo-naczyniowy, niewydolność serca, atrofia, cancer cachexia, cancer, cardiovascular system, heart failure, atrophy

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 97 KB

Streszczenie / Pełny tekst | 97 KB

Onkologia - medical project 2/2016

Artykuł: Rola radioterapii w leczeniu nowotworów wątroby

Autor: Izabela Kordzińska-Cisek, Anna Brzozowska, Paweł Cisek, Jolanta Kijek, Maria Mazurkiewicz

Slowa kluczowe: nowotwory wątroby, HCC, przerzuty do wątroby, radioterapia, stereotaksja, hepatic neoplasms, HCC, liver metastases, radiotherapy, stereotaxy

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 70 KB

Streszczenie / Pełny tekst | 63 KB