Wyszukiwarka

Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne Polish Society of Orthopaedics and Traumatology Polskie Towarzystwo Chirurgii Kręgosłupa Polish Society of Spinal Surgery Polskie Towarzystwo Fizjoterapii Polish Society of Physiotherapy

Onkologia i Radioterapia ISSN 1896-8961 e-ISSN 2449-9161

Redaktor Naczelny:

dr hab. n. med. Ludmiła Grzybowska-Szatkowska, Zakład Onkologii Uniwersytet Medyczny w Lublinie


kwartalnik rekomendowany przez
Polskie Towarzystwo Onkologiczne

ukazujące się pod patronatem

Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej
oraz
Sekcji Ortopedii Onkologicznej Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego


indeksowana w:
Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego 8 punktów
Index Copernicus 7,17 (93,81) IC Value

3/2016

Onkologia - medical project 3/2016

Artykuł: Radioterapia w raku jajnika – aktualny stan wiedzy

Autor: Zbigniew Kojs, Michał Jankiewicz, Sława Szostek, Małgorzata Klimek

Slowa kluczowe: radioterapia, rak jajnika, Intensity Modulated Radiation Therapy, radiotherapy, ovarian carcinoma, intensity modulated radiation therapy

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 61 KB

Streszczenie / Pełny tekst | 56 KB

Onkologia - medical project 3/2016

Artykuł: Główne zmiany proteomu i metabolomu surowicy obserwowane w krwi osób poddanych radioterapii dotyczą wskaźników stanu zapalnego i odpowiedzi immunologicznej odzwierciedlających systemową toksyczność promieniowania jonizującego

Autor: Karol Jelonek, Monika Pietrowska, Piotr Widłak

Slowa kluczowe: radioterapia; stan zapalny; osocze; surowica; lipidomika; metabolomika; proteomika; radiotherapy; inflammation; plasma; serum; lipidomics; metabolomics; proteomics

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 60 KB

Streszczenie / Pełny tekst | 56 KB

Onkologia - medical project 3/2016

Artykuł: 3rd Central European Symposium on Radiation Oncology – Technological and Biological Sunrise for Radiation Oncology ABSTRACTS

Autor: Kierownik Naukowy Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Składowski

Slowa kluczowe:

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 179 KB