Wyszukiwarka

Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne Polish Society of Orthopaedics and Traumatology Polskie Towarzystwo Chirurgii Kręgosłupa Polish Society of Spinal Surgery Polskie Towarzystwo Fizjoterapii Polish Society of Physiotherapy

Onkologia i Radioterapia ISSN 1896-8961 e-ISSN 2449-9161

Redaktor Naczelny:

dr hab. n. med. Ludmiła Grzybowska-Szatkowska, Zakład Onkologii Uniwersytet Medyczny w Lublinie


kwartalnik rekomendowany przez
Polskie Towarzystwo Onkologiczne

ukazujące się pod patronatem

Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej
oraz
Sekcji Ortopedii Onkologicznej Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego


indeksowana w:
Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego 8 punktów
Index Copernicus 7,17 (93,81) IC Value

4/2016

Onkologia - medical project 4/2016

Artykuł: Problemy medyczne i ich wpływ na przeżycie chorych objętych opieką hospicyjną w Hospicjum Dobrego Samarytanina w Lublinie w latach 2006-2010

Autor: Dorota Bańkowska-Polak

Slowa kluczowe: hospicjum stacjonarne, problemy medyczne, czas przeżycia w hospicjum, stationary hospice, medical problems, survival in hospice

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 100 KB

Streszczenie / Pełny tekst | 95 KB

Onkologia - medical project 4/2016

Artykuł: Rzadkie zaburzenia hormonalne w przebiegu chorób nowotworowych

Autor: Mariola Dec, Elżbieta Ryczak, Teresa Małecka-Massalska

Slowa kluczowe: ekotopowe wydzielanie hormonów, ekotopowe wydzielanie hCG, VIP – oma, zespół osteomalacji nowotworowej, ekotopowe wydzielanie IGF, ectopic hormone secretion, ectopic secretion of hCG, VIPoma, tumor-inducted osteomalacia, ectopic secretion of IGF

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 54 KB

Streszczenie / Pełny tekst | 43 KB

Onkologia - medical project 4/2016

Artykuł: Zaburzenia hormonalne w chorobach nowotworowych

Autor: Mariola Dec, Elżbieta Ryczak, Barbara Borowicz, Teresa Małecka-Massalska

Slowa kluczowe: ektopowe wydzielanie hormonów, hiperkalcemia nowotworowa, SIADH, ektopowe wydzielanie ACTH, ectopic hormone secretion, malignant hypercalcemia, SIADH, ectopic ACTH secretion

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 51 KB

Streszczenie / Pełny tekst | 43 KB

Onkologia - medical project 4/2016

Artykuł: Odtwarzalność pozycji przy użyciu maski termoplastycznej do systemu BrainLab w napromienianiu zmian śródczaszkowych techniką hipofrakcjonowanej radioterapii stereotaktycznej

Autor: Klaudia Lewcio-Szczęsna, Dominika Hempel, Marek Z. Wojtukiewicz, , Ewa Sierko

Slowa kluczowe: maska termoplastyczna do systemu BrainLab, hipofrakcjonowana radioterapia stereotaktyczna, guzy mózgu, BrainLab thermoplastic mask, hypofractionated stereotactic radiotherapy, brain tumors

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 71 KB

Streszczenie / Pełny tekst | 66 KB