Wyszukiwarka

Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne Polish Society of Orthopaedics and Traumatology Polskie Towarzystwo Chirurgii Kręgosłupa Polish Society of Spinal Surgery Polskie Towarzystwo Fizjoterapii Polish Society of Physiotherapy

Onkologia i Radioterapia ISSN 1896-8961 e-ISSN 2449-9161

Redaktor Naczelny:

dr hab. n. med. Ludmiła Grzybowska-Szatkowska, Zakład Onkologii Uniwersytet Medyczny w Lublinie


kwartalnik rekomendowany przez
Polskie Towarzystwo Onkologiczne

ukazujące się pod patronatem

Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej
oraz
Sekcji Ortopedii Onkologicznej Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego


indeksowana w:
Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego 8 punktów
Index Copernicus 7,17 (93,81) IC Value

2/2007

Onkologia - medical project 2/2007

Artykuł: Powikłania popromienne po operacyjnym napromienianiu glejaków złośliwych mózgu

Autor: BEATA WINKLER(1), ELŻBIETA CZEKAJSKA-CHEHAB(2), DAGMARA NYCZ-BODEŃSKA(1),
MARIA MAZURKIEWICZ(1,3)

(1) II Oddział Radioterapii z Pododdziałem Chemioterapii Centrum Onkologii Ziemi
Lubelskiej

Ordynator: Prof. dr hab. Maria Mazurkiewicz

(2) Katedra Radiologii I Zakład Radiologii

Kierownik: Prof. dr hab. Andrzej Drop

(3) Katedra i Zakład Onkologii Akademii Medycznej w Lublinie

Kierownik: Prof. dr hab. Maria Mazurkiewicz

Slowa kluczowe: glejaki złośliwe mózgu, radioterapia pooperacyjna, zmiany popromienne., malignant brain glioblastoma, post-operative radiotherapy, radiation lesions. radiation lesions

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 161 KB

Onkologia - medical project 2/2007

Artykuł: Analiza stanów podgorączkowych jako objawu odczynu popromiennego u pacjentów napromienianych w obszarze klatki piersiowej z powodu raka płuca

Autor: KRZYSZTOF SZCZEPANIK(1), HUBERT URBAŃCZYK(1), BOŻENA JOCHYMEK(1),
JADWIGA CIECHOWICZ(2), LESZEK MISZCZYK(1)
(1) Centrum Onkologii, Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach,
Zakład Radioterapii

Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. Bogusław Maciejewski

(2) Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Katedra Chemii Medycznej, Pracownia Informatyki
– Komputerowej Analizy Leku

Kierownik Katedry: prof. dr hab. n. farm. Ryszard Glinka

Slowa kluczowe: Rak płuca, radioterapia, odczyn popromienny, temperatura ciała, Lung cancer, radiotherapy, post-irradiative effect, body temperature

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 472 KB

Onkologia - medical project 2/2007

Artykuł: Wstępna ocena tolerancji i skuteczności miejscowej pozaczaszkowej radiochirurgii u chorych z guzami przerzutowymi i pierwotnymi wątroby

Autor: BOŻENA JOCHYMEK(1), ALEKSANDRA GRZĄDZIEL(2), HUBERT URBAŃCZYK(1), ROLAND KULIG(2),
MARCIN MATUSZEWSKI(2), EDYTA WOLNY(1), LESZEK MISZCZYK(1)

(1) Zakład Radioterapii, Centrum Onkologii, Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie,
Oddział w Gliwicach

Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. Bogusław Maciejewski

(2) Zakład Planowania Leczenia, Centrum Onkologii, Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie,
Oddział w Gliwicach

Kierownik Zakładu: doc. dr hab. n. fiz. Krzysztof Ślosarek

Slowa kluczowe: radioterapia stereotaktyczna, pozaszaczkowa radiochirurgia, bramkowanie oddechowe., streotactic radiotherapy, extracranial radiosurgery, respiratory gating

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 171 KB

Onkologia - medical project 2/2007

Artykuł: Indywidualizacja leczenia w zaawansowanym raku płuca – jak daleko można się posunąć? Opis przypadku

Autor: BEATA SMOLSKA-CISZEWSKA, ELŻBIETA NOWICKA, KATARZYNA BEHRENDT,
ALEKSANDER ZAJUSZ

II Klinika Radioterapii, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie,
Oddział w Gliwicach

Kierownik: dr. n. med. Aleksander Zajusz

Slowa kluczowe: indywidualizacja leczenia, rak płuca, długoletnie przeżycie, individual treatment, lung cancer, long-term survival

IC™ Value: 5.11

Onkologia - medical project 2/2007

Artykuł: Haemangiopericytoma malignum – opis czterech przypadków

Autor: GRZEGORZ GŁOWACKI, HUBERT URBAŃCZYK

Zakład Radioterapii, Centrum Onkologii, Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie,
Oddział w Gliwicach

Kierownik Zakładu: Prof. dr hab. n. med. B. Maciejewski

Slowa kluczowe: Malignant haemangiopericytoma, obłoniak, mięsaki tkanek miękkich, Malignant haemangiopericytoma, Haemangiopericytoma malignum, Soft tissue sarcomas

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 84 KB

Onkologia - medical project 2/2007

Artykuł: Ocena tolerancji i skuteczności napromieniania całej wątroby u pacjentów z przerzutami raka jelita grubego

Autor: MARCIN BIAŁAS, JERZY WYDMAŃSKI, SŁAWOMIR BLAMEK, RAFAŁ SUWIŃSKI

Zakład Radioterapii Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie,
Oddział w Gliwicach

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Bogusław Maciejewski

Slowa kluczowe: przerzuty do wątroby, rak jelita grubego, radioterapia, leczenie paliatywne, hepatic metastases, colorectal cancer, radiotherapy, palliative treatment

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 174 KB

Onkologia - medical project 2/2007

Artykuł: Ocena tolerancji i skuteczności radioterapii i radiochemioterapii u chorych ze wznową miejscową raka żołądka

Autor: BOŻENA CIEŚLAR, IWONA WZIĘTEK, HUBERT URBAŃCZYK, JERZY WYDMAŃSKI

Zakład Radioterapii Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie,
Oddział w Gliwicach

Kierownik Zakładu: Prof. dr hab. n. med. Bogusław Maciejewski

Slowa kluczowe: rak żołądka, wznowa, radioterapia, radiochemioterapia., gastric cancer, recurrence, radiotherapy, chemoradiothrapy.

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 117 KB