Wyszukiwarka

Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne Polish Society of Orthopaedics and Traumatology Polskie Towarzystwo Chirurgii Kręgosłupa Polish Society of Spinal Surgery Polskie Towarzystwo Fizjoterapii Polish Society of Physiotherapy

Onkologia i Radioterapia ISSN 1896-8961 e-ISSN 2449-9161

Redaktor Naczelny:

dr hab. n. med. Ludmiła Grzybowska-Szatkowska, Zakład Onkologii Uniwersytet Medyczny w Lublinie


kwartalnik rekomendowany przez
Polskie Towarzystwo Onkologiczne

ukazujące się pod patronatem

Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej
oraz
Sekcji Ortopedii Onkologicznej Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego


indeksowana w:
Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego 8 punktów
Index Copernicus 7,17 (93,81) IC Value

1/2008

Onkologia - medical project 1/2008

Artykuł: Znaczenie kolonografii TK w diagnostyce nowotworów kątnicy i okrężnicy

Autor: PIOTR ZDUNEK(1), EWA KLUCZEWSKA(2), RYSZARD PACHO(3), DOROTA IMIELSKA-ZDUNEK(4),PIOTR WANDZEL(5)

(1) Zakład Diagnostyki Obrazowej. Beskidzkie Centrum Onkologii
ul. Wyzwolenia 18, 43-300 Bielsko-Biała

(2) Katedra i Zakład Radiologii Lekarskiej i Radiodiagnostyki
ul. 3 Maja 13-15, 41-800 Zabrze

(3) II Zakład Radiologii Klinicznej Akademii Medycznej w Warszawie
ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa

(4) Oddział Radioterapii. Beskidzkie Centrum Onkologii
ul. Wyzwolenia 18, 43-300 Bielsko-Biała

(5) Zakład Patomorfologii. Beskidzkie Centrum Onkologii
ul. Wyzwolenia 18, 43-300 Bielsko-Biała

Slowa kluczowe: kolonografia TK, nowotwór, okrężnica, kątnica, CT colonography, neoplasm, colon, caecum

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 348 KB

Onkologia - medical project 1/2008

Artykuł: Rola radioterapii pooperacyjnej w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuca

Autor: ANNA BRZOZOWSKA, MARIA MAZURKIEWICZ

Katedra i Zakład Onkologii Akademii Medycznej w Lublinie

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Maria Mazurkiewicz

Slowa kluczowe: niedrobnokomórkowy rak płuca, radioterapia pooperacyjna, non-microcellular lung cancer, postoperative radiotherapy

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 101 KB

Onkologia - medical project 1/2008

Artykuł: Ocena wyników i metod pooperacyjnego napromieniania złośliwych glejaków mózgu

Autor: BEATA WINKLER, DAGMARA NYCZ-BEDOŃSKA, KATARZYNA KOSIBA-KRUPA

II Oddział Onkologii ogólnej z Pododdziałem Chemiotarapii
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej

Ordynator: prof. dr hab. Maria Mazurkiewicz

Slowa kluczowe: glejaki złośliwe mózgu, radioterapia konwencjonalna, radioterapia niekonwencjonalna, malignant brain gliomas, conventional radiotherapy, unconventional radiotherapy

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 226 KB

Onkologia - medical project 1/2008

Artykuł: Wartość prognostyczna nadekspresji receptora HER-2 w raku piersi

Autor: A. BRZOZOWSKA, M. MAZURKIEWICZ

Katedra i Zakład Onkologii Akademii Medycznej w Lublinie

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Maria Mazurkiewicz

Slowa kluczowe: rak piersi, HER2, czynniki prognostyczne, breast cancer, HER2, prognostic factors

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 204 KB

Onkologia - medical project 1/2008

Artykuł: Co wiemy o białkach szoku termicznego?

Autor: BOGDAN SZYMALA1, ANITA OLEJEK1, PIOTR BODZEK1,
ALEKSANDRA DAMASIEWICZ-BODZEK(2), MAŁGORZATA KRUSZELNICKA(1)

(1) Katedra i Oddział Kliniczny Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej
w Bytomiu,

Kierownik: dr hab. n. med. prof. ŚUM Anita Olejek

(2) Katedra i Zakład Chemii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym
w Zabrzu, ŚUM w Katowicach

Slowa kluczowe: Hsp, białka szoku cieplnego, reakcja szoku termicznego, HSR, Hsp, haet shock proteins, heat shock response, HSR

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 122 KB

Onkologia - medical project 1/2008

Artykuł: Lokalizacja neurologiczna infekcji wirusowych u dzieci po przeszczepie komórek hematopoetycznych

Autor: AGNIESZKA ZAUCHA-PRAŻMO(1), MIROSŁAW JASIŃSKI(2), KATARZYNA DRABKO(1),
MARTA CHOMA(1), BEATA WÓJCIK(1), JERZY R. KOWALCZYK(1)

(1) Klinika Hematologii i Onkologii Dziecięcej AM w Lublinie

Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. Jerzy R. Kowalczyk

(2) Wydział Pielęgniarstwa Neurologicznego i Nauk o Zdrowiu AM w Lublinie

Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. Krzysztof Turowski

III Katedra Pediatrii, Endokrynologii i Neurologii Dziecięcej AM w Lublinie

Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. Leszek Szewczyk

Slowa kluczowe: powikłania neurologiczne, przeszczepienie komórek krwiotwórczych, CMV, EBV, neurological complications, haematopoietic cell transplantation, CMV

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 77 KB

Onkologia - medical project 1/2008

Artykuł: Krwawienie do ośrodkowego układu nerwowego jako późne powikłanie transplantacji szpiku u dziewczynki z przewlekłą białaczką szpikową

Autor: MARTA CHOMA(1), MIROSŁAW JASIŃSKI(2), KATARZYNA DRABKO(1),
AGNIESZKA ZAUCHA-PRAŻMO(1), BEATA WÓJCIK(1), JERZY R. KOWALCZYK(1)

(1) Klinika Hematologii i Onkologii Dziecięcej AM w Lublinie

Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. Jerzy R. Kowalczyk

(2) Wydział Pielęgniarstwa Neurologicznego i Nauk o Zdrowiu AM w Lublinie

Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. Krzysztof Turowski

III Katedra Pediatrii, Endokrynologii i Neurologii Dziecięcej AM w Lublinie

Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. Leszek Szewczyk

Slowa kluczowe: przeszczepienie komórek krwiotwórczych, powikłania neurologiczne, krwawienia do ośrodkowego układu nerwowego, haematopoietic stem cell transplantation, neurological complications, intracranial hemorrhage.

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 72 KB