Wyszukiwarka

Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne Polish Society of Orthopaedics and Traumatology Polskie Towarzystwo Chirurgii Kręgosłupa Polish Society of Spinal Surgery Polskie Towarzystwo Fizjoterapii Polish Society of Physiotherapy

Onkologia i Radioterapia ISSN 1896-8961 e-ISSN 2449-9161

Redaktor Naczelny:

dr hab. n. med. Ludmiła Grzybowska-Szatkowska, Zakład Onkologii Uniwersytet Medyczny w Lublinie


kwartalnik rekomendowany przez
Polskie Towarzystwo Onkologiczne

ukazujące się pod patronatem

Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej
oraz
Sekcji Ortopedii Onkologicznej Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego


indeksowana w:
Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego 8 punktów
Index Copernicus 7,17 (93,81) IC Value

2/2008

Onkologia - medical project 2/2008

Artykuł: Wyniki operacyjnego leczenia przerzutów nowotworów do części szyjnej kręgosłupa

Autor: TOMASZ MAZURKIEWICZ, PAWEŁ POLAK, JACEK GĄGAŁA

Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Slowa kluczowe: kręgosłup, leczenie operacyjne, spine, surgical treatment

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 117 KB

Onkologia - medical project 2/2008

Artykuł: Powikłania neurologiczne u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną wyłączając wstępne zajęcie OUN

Autor: JOANNA ZAWITKOWSKA(1), MIROSŁAW JASIŃSKI(2), URSZULA MAŁEK(1), JERZY R. KOWALCZYK(1)

(1) Klinika Hematologii i Onkologii Dziecięcej UM w Lublinie

Kierownik: prof. dr hab. med. Jerzy R. Kowalczyk

(2) III Katedra Pediatrii, Endokrynologii i Neurologii Dziecięcej UM w Lublinie

Kierownik: prof. dr hab. med. Leszek Szewczyk

Slowa kluczowe: ostra białaczka limfoblastycznej, powikłania neurologiczne, leczenie, acute limphoblastic leukemia, neurological complications, treatment

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 94 KB

Onkologia - medical project 2/2008

Artykuł: Radio- i radiochemioterapia chorych na raka szyjki macicy

Autor: JERZY JAKUBOWICZ(1), KRZYSZTOF URBAŃSKI(1), PAWEŁ BLECHARZ(1), PIOTR SKOTNICKI(2)

(1) Klinika Ginekologii Onkologicznej Centrum Onkologii – Instytut im. Marii
Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie

Kierownik: prof. dr hab. med. Krzysztof Urbański

(2) Klinika Chirurgii Onkologicznej Centrum Onkologii – Instytut im. Marii
Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie

Kierownik: prof. dr hab. med. Jerzy Mituś

Slowa kluczowe: rak szyjki macicy, radiochemioterapia, cervical cancer, chemoradiation.

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 100 KB

Onkologia - medical project 2/2008

Artykuł: Porty dożylne u pacjentów onkologicznych. Analiza sześciu lat stosowania portów dożylnych w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej

Autor: RAFAŁ MŁYNARSKI

II Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii SPSK1 AM w Lublinie

Ordynator: Prof.dr hab.n.med. Krzysztof Przesmycki

Slowa kluczowe: port dożylny, implantacja, powikłania, central venous port, implantation, complications

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 163 KB

Onkologia - medical project 2/2008

Artykuł: Czy odmiana mikroskopowa inwazyjnego zrazikowego raka piersi ma znaczenie prognostyczne?

Autor: PIOTR SKOTNICKI(1), JANUSZ RYŚ(2), JERZY JAKUBOWICZ(3), PAWEŁ BLECHARZ(3)

(10 Klinika Chirurgii Onkologicznej Centrum Onkologii – Instytut im.
M. Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie

Kierownik: prof. dr hab. med. Jerzy Mituś

(2) Zakład Patologii Nowotworów Centrum Onkologii – Instytut im.
M. Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie

Kierownik: doc. dr hab. med. Janusz Ryś

(3) Klinika Ginekologii Onkologicznej Centrum Onkologii – Instytut im.
M. Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie

Kierownik: prof. dr hab. med. Krzysztof Urbański

Slowa kluczowe: naciekający zrazikowy rak piersi, odmiany mikroskopowe, rokowanie, infiltrating lobular breast carcinoma, microscopic forms, prognosis

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 103 KB

Onkologia - medical project 2/2008

Artykuł: Wybrane problemy przedoperacyjnej diagnostyki chorych na naciekającego zrazikowego raka piersi

Autor: PIOTR SKOTNICKI(1), JANUSZ RYŚ(2), ELŻBIETA ŁUCZYŃSKA(3), PAWEŁ BLECHARZ(4),
JERZY JAKUBOWICZ(4)

(1) Klinika Chirurgii Onkologicznej Centrum Onkologii – Instytut im.
Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie

Kierownik: prof. dr hab. med. Jerzy Mituś

(2) Zakład Patologii Nowotworów Centrum Onkologii – Instytut im.
Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie

Kierownik: doc. dr hab. med. Janusz Ryś

(3) Zakład Diagnostyki Obrazowej Centrum Onkologii – Instytut im.
Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie

Kierownik: dr med. Elżbieta Łuczyńska

(4) Klinika Ginekologii Onkologicznej Centrum Onkologii – Instytut im.
Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie

Kierownik: prof. dr hab. med. Krzysztof Urbański

Slowa kluczowe: naciekający rak zrazikowy piersi, diagnostyka przedoperacyjna, infiltrating lobular breast cancer, preoperative diagnostics

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 90 KB