Wyszukiwarka

Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne Polish Society of Orthopaedics and Traumatology Polskie Towarzystwo Chirurgii Kręgosłupa Polish Society of Spinal Surgery Polskie Towarzystwo Fizjoterapii Polish Society of Physiotherapy

Onkologia i Radioterapia ISSN 1896-8961 e-ISSN 2449-9161

Redaktor Naczelny:

dr hab. n. med. Ludmiła Grzybowska-Szatkowska, Zakład Onkologii Uniwersytet Medyczny w Lublinie


kwartalnik rekomendowany przez
Polskie Towarzystwo Onkologiczne

ukazujące się pod patronatem

Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej
oraz
Sekcji Ortopedii Onkologicznej Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego


indeksowana w:
Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego 8 punktów
Index Copernicus 7,17 (93,81) IC Value

3/2008

Onkologia - medical project 3/2008

Artykuł: Ocena niepowodzeń po leczeniu operacyjnym raka szyjki macicy w stopniu zaawansowania klinicznego I i IIA

Autor: JULIUSZ KOBIERSKI, JANUSZ EMERICH

Katedra i Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej Akademii Medycznej w Gdańsku

Kierownik: prof. zw. dr hab. med. Janusz Emerich

Slowa kluczowe: rak szyjki macicy, leczenie operacyjne, niepowodzenia, cervical cancer, surgical treatment, failure

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 109 KB

Onkologia - medical project 3/2008

Artykuł: Leczenie chirurgiczne nowotworów złośliwych jajnika

Autor: WIESŁAW SZYMAŃSKI, MAREK SZYMAŃSKI, MACIEJ W. SOCHA

Katedra i Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, SP ZOZ Wojewódzki Szpital im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy

Kierownik: prof. zw. dr hab. n. med. Wiesław Szymański

Slowa kluczowe: rak jajnika, leczenie chirurgiczne, ovarian cancer, surgical treatment

IC™ Value: 5.11

Onkologia - medical project 3/2008

Artykuł: Nowości w obrazowaniu ultrasonograficznym i przedoperacyjnej ocenie nowotworów jajnika

Autor: ARTUR CZEKIERDOWSKI

Katedra i Klinika Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii AM w Lublinie

Kierownik: prof. zw. dr hab. n. med. Jan Kotarski

Slowa kluczowe: nowotwory jajnika, ultrasonografia trójwymiarowa, sonoangiografia 3D, ovarian tumours, three-dimensional ultrasonography, sonoangiography 3D

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 511 KB

Onkologia - medical project 3/2008

Artykuł: Zastosowanie metody pozytonowej tomografii emisyjnej w ginekologii onkologicznej

Autor: MAREK GRABIEC, MAŁGORZATA WALENTYNOWICZ

Katedra i Klinika Ginekologii Onkologicznej i Pielęgniarstwa
Ginekologicznego Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet
Mikołaja Kopernika w Toruniu

Kierownik: dr hab. n. med. Marek Grabiec, prof. UMK

Slowa kluczowe: PET, PET/CT, nowotwory, ginekologia onkologiczna, PET, PET/CT, gynecologic malignancy

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 373 KB

Onkologia - medical project 3/2008

Artykuł: Ocena szerzenia raka szyjki macicy w stopniu IB i IIA w drogach chłonnych

Autor: RYSZARD PORĘBA, JANUSZ POZOWSKI

Katedra i Oddział Kliniczny Ginekologii i Położnictwa w Tychach,
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Kierownik: prof. zw. dr hab. n. med. Ryszard Poręba

Slowa kluczowe: rak szyjki macicy, węzły chłonne, przerzuty, mapa lymphadenectomii, cervical cancer, lymph nodes, metastasis, map of lymphadenectomy

IC™ Value: 5.11

Onkologia - medical project 3/2008

Artykuł: Wartość diagnostyczna badania ultrasonograficznego i scyntygraficznego z wykorzystaniem Tc-99m sestaMIBI w rozpoznawaniu nowotworów złośliwych przydatków

Autor: AGNIESZKA TIMOREK-LEMIESZCZUK (1), EWA KUROWSKA MROCZEK (1), LESZEK KRÓLICKI (2), JERZY STELMACHÓW (1)

(1) Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii II Wydziału Lekarskiego
Akademii Medycznej w Warszawie

Kierownik Katedry i Kliniki: prof. dr hab. med. Jerzy Stelmachów

(2) Zakład Medycyny Nuklearnej i Rezonansu Magnetycznego,
Wojewódzki Szpital Bródnowski w Warszawie

Kierownik Zakładu: prof. dr hab. med. Leszek Królicki

Slowa kluczowe: scyntygrafia Tc-99m sestaMIBI, ultrasonografia, guzy jajnika, Tc-99m sestaMIBI scintigraphy, sonography, ovarian tumors

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 295 KB