Wyszukiwarka

Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne Polish Society of Orthopaedics and Traumatology Polskie Towarzystwo Chirurgii Kręgosłupa Polish Society of Spinal Surgery Polskie Towarzystwo Fizjoterapii Polish Society of Physiotherapy

Onkologia i Radioterapia ISSN 1896-8961 e-ISSN 2449-9161

Redaktor Naczelny:

dr hab. n. med. Ludmiła Grzybowska-Szatkowska, Zakład Onkologii Uniwersytet Medyczny w Lublinie


kwartalnik rekomendowany przez
Polskie Towarzystwo Onkologiczne

ukazujące się pod patronatem

Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej
oraz
Sekcji Ortopedii Onkologicznej Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego


indeksowana w:
Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego 8 punktów
Index Copernicus 7,17 (93,81) IC Value

4/2008

Onkologia - medical project 4/2008

Artykuł: Identyfikacja węzła wartowniczego w inwazyjnym raku szyjki macicy: 5 lat doświadczeń

Autor: DARIUSZ WYDRA, SAMBOR SAWICKI, JANUSZ EMERICH

Ośrodek: Katedra i Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej AM
w Gdańsku

Kierownik: prof. zw. dr hab. n. med. Janusz Emerich

Slowa kluczowe: rak szyjki macicy, węzeł wartowniczy, węzły chłonne, limfoscyntygrafia, cervical cancer, sentinel node, lymph nodes, lymphoscintigraphy

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 1528 KB

Onkologia - medical project 4/2008

Artykuł: Diagnostyka i leczenie raka szyjki macicy

Autor: MARIUSZ BIDZIŃSKI

Klinika Nowotworów Narządów Płciowych Kobiecych, Centrum Onkologii w Warszawie

Kierownik: Prof. dr hab. n. med. Mariusz Bidziński, Konsultant Krajowy w dziedzinie ginekologii onkologicznej

Slowa kluczowe: rak szyjki macicy, diagnostyka, leczenie, cervical carcinoma, diagnostics, treatment

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 124 KB

Onkologia - medical project 4/2008

Artykuł: Symptomatologia guzów kości u dzieci

Autor: EWA KLUCZEWSKA (1), ELŻBIETA KULETA-BOSAK (2),(3), WOJCIECH MADZIARA (4), JOANNA MACHNIK-BRONCEL (2),(3)

(1) Katedra i Zakład Radiologii Lekarskiej i Radiodiagnostyki, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Kierownik: dr hab. n. med. Ewa Kluczewska

(2) Zakład Diagnostyki Obrazowej Katedry Radiologii i Medycyny Nuklearnej, SUM w Katowicach

Kierownik: dr n. med. Elżbieta Kuleta-Bosak; e.kuleta-bosak@wp.pl

(3) Zakład Diagnostyki Obrazowej, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka i Matki

Kierownik: dr n. med. Elżbieta Kuleta-Bosak

(4) Klinika Chirurgii Dziecięcej, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka i Matki

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Janusz Bohosiewicz

Slowa kluczowe: guz łagodny kości, guz złośliwy kości, objawy kliniczne, dzieci, benign bone tumor, malignant bone tumor, clinical symptoms, children

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 264 KB

Onkologia - medical project 4/2008

Artykuł: Diagnostyka w przerzutach nowotworowych do kości

Autor: E. WARDA, T. MAZURKIEWICZ, J. KOPACZ, S. GRONOWSKA

z Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Akademii Medycznej im. prof. F. Skubiszewskiego w Lublinie

Kierownik: prof. dr hab. med. T. Mazurkiewicz

Slowa kluczowe: przerzuty do kości, rozpoznawanie, bone metastases, diagnosis

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 79 KB

Onkologia - medical project 4/2008

Artykuł: Taktyka postępowania operacyjnego w przerzutach nowotworów do kręgosłupa

Autor: TOMASZ MAZURKIEWICZ

Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii AM w Lublinie

Kierownik: prof. dr hab. med. Tomasz Mazurkiewicz

Slowa kluczowe: przerzuty do kręgosłupa, leczenie operacyjne, spinal metastases, surgical treatment

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 175 KB

Onkologia - medical project 4/2008

Artykuł: Algorytm postępowania w przerzutach nowotworowych do kości

Autor: MARIA MAZURKIEWICZ

Katedra i Zakład Onkologii AM w Lublinie.

Kierownik: dr hab. med. Maria Mazurkiewicz profesor AM

Slowa kluczowe: przerzuty do kości, radioterapia, bisfosfoniany, bone metastases, radiotherapy, bisphosphonates

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 90 KB