Wyszukiwarka

Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne Polish Society of Orthopaedics and Traumatology Polskie Towarzystwo Chirurgii Kręgosłupa Polish Society of Spinal Surgery Polskie Towarzystwo Fizjoterapii Polish Society of Physiotherapy

Onkologia i Radioterapia ISSN 1896-8961 e-ISSN 2449-9161

Redaktor Naczelny:

dr hab. n. med. Ludmiła Grzybowska-Szatkowska, Zakład Onkologii Uniwersytet Medyczny w Lublinie


kwartalnik rekomendowany przez
Polskie Towarzystwo Onkologiczne

ukazujące się pod patronatem

Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej
oraz
Sekcji Ortopedii Onkologicznej Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego


indeksowana w:
Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego 8 punktów
Index Copernicus 7,17 (93,81) IC Value

1/2009

Onkologia - medical project 1/2009

Artykuł: Zawartość GABA i aktywność GAD w tkankach gruczołu piersiowego u kobiet leczonych operacyjnie z powodu raka piersi

Autor: Andrzej Kurylcio (1), Maria Mazurkiewicz (2), Wojciech P. Polkowski (1)

(1) Klinika Chirurgii Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Wojciech Polkowski

(2) Katedra i Zakład Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Maria Mazurkiewicz

Slowa kluczowe: rak piersi, GABA, GAD, breast cancer, GABA, GAD

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 1333 KB

Onkologia - medical project 1/2009

Artykuł: Wyniki pooperacyjnej radioterapii u dorosłych chorych na skąpodrzewiaka mózgu po nieradykalnych zabiegach chirurgicznych. Analiza czynników rokowniczych

Autor: Jacek Urbański (1), Bogdan Gliński (1), Piotr Radkowski (2, Paweł Dymek (1), Elżbieta Pluta (1), Anna Mucha-Małecka (1), Tomasz Walasek (1), Magdalena Ząbek (1), Beata Frączek-Błachut (1)

(1) Klinika Nowotworów Głowy i Szyi, Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział Kraków

Kierownik: prof. zw. dr hab. med. Bogdan Gliński

(2) Katedra Automatyki, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie im. Stanisława Staszica

Kierownik: prof. zw. dr hab. Ryszard Tadeusiewicz

Slowa kluczowe: skąpodrzewiak, chirurgia, radioterapia, oligodendroglioma, surgery, radiotherapy

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 126 KB

Onkologia - medical project 1/2009

Artykuł: Wyniki paliatywnej teleradioterapii chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca

Autor: Tomasz Walasek (1), Marian Reinfuss (1), Jerzy Jakubowicz (2), Piotr Skotnicki (3), Paweł Blecharz (4), Magdalena Pęcak (1), Tomasz Dąbrowski (1)

(1) Zakład Radioterapii Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie

Kierownik: prof. dr hab. med. Marian Reinfuss

(2) Klinika Nowotworów Jamy Brzusznej Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie

Kierownik: dr n. med. Jerzy Jakubowicz

(3) Klinika Chirurgii Onkologicznej Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie

Kierownik: prof. dr hab. med. Jerzy Mituś

(4) Klinika Ginekologii Onkologicznej Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie

Kierownik: prof. dr hab. med. Krzysztof Urbański

Slowa kluczowe: niedrobnokomórkowy rak płuca, paliatywna teleradioterapia, wyniki, NSCLC, palliative teleradiotherapy, results

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 114 KB

Onkologia - medical project 1/2009

Artykuł: Markery i modulatory angiogenezy w raku jajnika – czy można je wykorzystać praktycznie?

Autor: Wiesława Bednarek (1), Alicja Ćwiklińska (2), Maria Mazurkiewicz (3)

(1) I Katedra i Klinka Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii UM w Lublinie

Kierownik Prof. dr hab. Jan Kotarski

(2) Oddział Ginekologiczny Okręgowego Szpitala Kolejowego SPZOZ w Lublinie

Ordynator: dr n. med. Irosław Szymański

(3) Katedra i Zakład Onkologii UM w Lublinie

Kierownik: prof. dr hab. Maria Mazurkiewicz

Slowa kluczowe: rak jajnika, czynniki prognostyczne, modele prognostyczne, ovarian cancer, prognostic factors, prognostic models

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 122 KB

Onkologia - medical project 1/2009

Artykuł: Powikłania paliatywnej teleradioterapii terenu klatki piersiowej u chorych na zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuca

Autor: Tomasz Walasek (1), Marian Reinfuss (1), Jerzy Jakubowicz (2), Paweł Blecharz (3), Piotr Skotnicki (4), Marta Rogowska (1)

(1) Zakład Radioterapii Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie

Kierownik: prof. dr hab. med. Marian Reinfuss

(2) Klinika Nowotworów Jamy Brzusznej Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie

Kierownik: dr n. med. Jerzy Jakubowicz

(3) Klinika Ginekologii Onkologicznej Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie

Kierownik: prof. dr hab. med. Krzysztof Urbański

(4) Klinika Chirurgii Onkologicznej Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie

Kierownik: prof. dr hab. med. Jerzy Mituś

Slowa kluczowe: niedrobnokomórkowy rak płuca, paliatywna radioterapia, powikłania, non-small cell lung cancer, palliative radiotherapy, toxicity

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 118 KB

Onkologia - medical project 1/2009

Artykuł: Analiza czynników prognostycznych u chorych na zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuca napromienianych paliatywnie

Autor: Tomasz Walasek (1), Marian Reinfuss(1), Jerzy Jakubowicz (2), Piotr Skotnicki(3), Paweł Blecharz (4), Piotr Brandys (1)

(1) Zakład Radioterapii, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie

Kierownik: prof. dr hab. med. Marian Reinfuss

(2) Klinika Nowotworów Jamy Brzusznej, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie

Kierownik: dr n. med. Jerzy Jakubowicz

(3) Klinika Chirurgii Onkologicznej, Centrum Onkologii – Instytut im.
Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie

Kierownik: prof. dr hab. med. Jerzy Mituś

(4) Klinika Ginekologii Onkologicznej, Centrum Onkologii – Instytut im.
Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie

Kierownik: prof. dr hab. med. Krzysztof Urbański

Slowa kluczowe: niedrobnokomórkowy rak płuca, paliatywna radioterapia, czynniki prognostyczne, non small cell lung cancer, palliative radiotherapy, prognostic factors

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 108 KB