Wyszukiwarka

Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne Polish Society of Orthopaedics and Traumatology Polskie Towarzystwo Chirurgii Kręgosłupa Polish Society of Spinal Surgery Polskie Towarzystwo Fizjoterapii Polish Society of Physiotherapy

Onkologia i Radioterapia ISSN 1896-8961 e-ISSN 2449-9161

Redaktor Naczelny:

dr hab. n. med. Ludmiła Grzybowska-Szatkowska, Zakład Onkologii Uniwersytet Medyczny w Lublinie


kwartalnik rekomendowany przez
Polskie Towarzystwo Onkologiczne

ukazujące się pod patronatem

Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej
oraz
Sekcji Ortopedii Onkologicznej Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego


indeksowana w:
Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego 8 punktów
Index Copernicus 7,17 (93,81) IC Value

2/2009

Onkologia - medical project 2/2009

Artykuł: Wysokość i sposób frakcjonowania dawki w paliatywnej teleradioterapii chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca

Autor: Tomasz Walasek1, Marian Reinfuss1, Jerzy Jakubowicz2, Paweł Blecharz3,
Piotr Skotnicki4, Marcin Hetnał1

1 Zakład Radioterapii Centrum Onkologii – Instytut im. Marii
Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie

2 Klinika Nowotworów Jamy Brzusznej Centrum Onkologii – Instytut im. Marii
Skłodowskiej-Curie,Oddział w Krakowie

3 Klinika Ginekologii Onkologicznej Centrum Onkologii – Instytut im.
Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie

4 Klinika Chirurgii Onkologicznej Centrum Onkologii – Instytut im.
Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie

Slowa kluczowe: niedrobnokomórkowy rak płuca, paliatywna teleradioterapia, non-small cell lung cancer, palliative radiation therapy

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 127 KB

Onkologia - medical project 2/2009

Artykuł: Skuteczność paliatywnej teleradioterapii w stosunku do objawów związanych z miejscowym rozrostem niedrobnokomórkowego raka płuca. Analiza 1350 chorych

Autor: Tomasz Walasek1, Marian Reinfuss1, Jerzy Jakubowicz2, Piotr Skotnicki3,
Paweł Blecharz4, Marcin Hetnał1, Elżbieta Pluta1, Andrzej Kukiełka1,
Piotr Brandys1

1 Zakład Radioterapii Centrum Onkologii – Instytut im. Marii
Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie

Kierownik: prof. dr hab. med.Marian Reinfuss

2 Klinika Nowotworów Jamy Brzusznej Centrum Onkologii – Instytut im. Marii
Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie

Kierownik: dr n. med.Jerzy Jakubowicz

3 Klinika Chirurgii Onkologicznej Centrum Onkologii – Instytut im. Marii
Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie

Kierownik: prof. dr hab. med. Jerzy Mituś

4 Klinika Ginekologii Onkologicznej Centrum Onkologii – Instytut im. Marii
Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie

Kierownik: prof. dr hab. med. Krzysztof Urbański

Slowa kluczowe: niedrobnokomórkowy rak płuca, objawy, paliatywna teleradioterapia., NSCLC, symptoms, palliative teleradiotherapy

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 116 KB

Onkologia - medical project 2/2009

Artykuł: Skuteczność paliatywnej teleradioterapii terenu klatki piersiowej chorych na zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuca. Analiza 1350 chorych

Autor: Tomasz Walasek1, Marian Reinfuss1, Jerzy Jakubowicz2, Piotr Skotnicki3,
Paweł Blecharz4, Piotr Brandys1,Elżbieta Pluta1, Marcin Hetnał1,
Andrzej Kukiełka1

1 Zakład Radioterapii Centrum Onkologii – Instytut im. Marii
Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie

Kierownik: prof. dr hab. med.Marian Reinfuss

2 Klinika Nowotworów Jamy Brzusznej Centrum Onkologii – Instytut im. Marii
Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie

Kierownik: dr n. med.Jerzy Jakubowicz

3 Klinika Chirurgii Onkologicznej Centrum Onkologii – Instytut im. Marii
Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie

Kierownik: prof. dr hab. med.Jerzy Mituś

4 Klinika Ginekologii Onkologicznej Centrum Onkologii – Instytut im. Marii
Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie

Kierownik: prof. dr hab. med.Krzysztof Urbański

Slowa kluczowe: paliatywna radioterapia, NSCLC, palliative radiotherapy, NSCLC

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 140 KB

Onkologia - medical project 2/2009

Artykuł: Tolerancja i powikłania paliatywnej teleradioterapii terenu klatki piersiowej chorych na zaawansowanego, niedrobnokomórkowego raka płuca. Analiza 1350 chorych

Autor: Tomasz Walasek1, Marian Reinfuss1, Jerzy Jakubowicz2, Paweł Blecharz4,
Piotr Skotnicki4, Magdalena Pęcak1, Piotr Brandys1, Elżbieta Pluta1,
Tomasz Dąbrowski1

1 Zakład Radioterapii Centrum Onkologii – Instytut im. Marii
Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie

Kierownik: prof. dr hab. med.Marian Reinfuss

2 Klinika Nowotworów Jamy Brzusznej Centrum Onkologii – Instytut im.
Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie

Kierownik: dr n. med.Jerzy Jakubowicz,

3 Klinika Ginekologii Onkologicznej Centrum Onkologii – Instytut im.
Marii Skłodowskiej-Curie,Oddział w Krakowie

Kierownik: prof. dr hab. med. Krzysztof Urbański

4 Klinika Chirurgii Onkologicznej Centrum Onkologii – Instytut im.
Marii Skłodowskiej-Curie,Oddział w Krakowie

Kierownik: prof. dr hab. med.Jerzy Mituś

Slowa kluczowe: niedrobnokomórkowy rak płuca, paliatywna teleradioterapia, powikłania, NSCLC, palliative teleradiotherapy, toxicity

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 124 KB

Onkologia - medical project 2/2009

Artykuł: Efekt kliniczny chemioterapii u chorego z drobnokomórkowym rakiem płuca z czteroletnim okresem przeżycia. Opis przypadku

Autor: A. Rolski, B. Biernacka, P. Krawczyk, M. Hammouda, J. Milanowski

Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego
w Lublinie

Kierownik: prof. dr hab. J. Milanowski

Slowa kluczowe: drobnokomórkowy rak płuca, chemioterapia oparta o związki platyny, Etopozyd, Winorelbina, remisja, small-cell lung cancer, platine-based chemiotherapy, Etoposide, Vinorelbine, remission

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 120 KB

Onkologia - medical project 2/2009

Artykuł: Wyniki pooperacyjnej radioterapii chorych na obłoniaki śródczaszkowe. Trzydzieści lat doświadczeń Centrum Onkologii w Krakowie, 1975-2005

Autor: Bogdan Gliński1, Elżbieta Pluta²,
Paweł Dymek1, Anna Mucha-Małecka1,
Beata Frączek-Błachut1,
Jacek Urbański1, Magdalena Jarosz1,
Dariusz Martynów1
1 Klinika Nowotworów Głowy i Szyi,
Centrum Onkologii Instytut im. Marii
Skłodowskiej-Curie Oddział Kraków
Kierownik: prof. zw. dr hab. med.
Bogdan Gliński
² Zakład Teleradioterapii Centrum
Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-
Curie Oddział Kraków
Kierownik: prof. zw. dr hab. med.
Marian Reinfuss

Slowa kluczowe: obłoniak, chirurgia, radioterapia, hemangiopericytoma, surgery, radiotherapy

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 116 KB