Wyszukiwarka

Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne Polish Society of Orthopaedics and Traumatology Polskie Towarzystwo Chirurgii Kręgosłupa Polish Society of Spinal Surgery Polskie Towarzystwo Fizjoterapii Polish Society of Physiotherapy

Onkologia i Radioterapia ISSN 1896-8961 e-ISSN 2449-9161

Redaktor Naczelny:

dr hab. n. med. Ludmiła Grzybowska-Szatkowska, Zakład Onkologii Uniwersytet Medyczny w Lublinie


kwartalnik rekomendowany przez
Polskie Towarzystwo Onkologiczne

ukazujące się pod patronatem

Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej
oraz
Sekcji Ortopedii Onkologicznej Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego


indeksowana w:
Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego 8 punktów
Index Copernicus 7,17 (93,81) IC Value

3/2009

Onkologia - medical project 3/2009

Artykuł: Znaczenie systemu antyoksydacyjnego w różnych schorzeniach ginekologicznych – przegląd piśmiennictwa

Autor: Anita Olejek, Jacek Zamłyński, Agnieszka Jurek, Piotr Bodzek, Bogdan Szymala, Leszek Nowak

Katedra i Oddział Kliniczny Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej w Bytomiu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Kierownik: dr hab. n. med. Anita Olejek, Prof. ŚUM

Slowa kluczowe: system antyoksydacyjny, enzymy, RFT, antioxidative system, enzyme, ROS

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 101 KB

Onkologia - medical project 3/2009

Artykuł: Żółtakogwiaździak wielopostaciowy: obraz kliniczny, leczenie, rokowanie. Przegląd literatury

Autor: Anna Mucha-Małecka (1), Bogdan Gliński (1), Krzysztof Małecki (1), Krzysztof Roszkowski (2), Marta Urbańska-Gąsiorowska (1)

(1) Klinika Nowotworów Głowy i Szyi, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii
Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie

Kierownik: prof. dr hab. med. Bogdan Gliński

(2) Oddział Radioterapii II Centrum Onkologii w Bydgoszczy

Ordynator: dr n. med. Krzysztof Roszkowski

Slowa kluczowe: żółtakogwiaździak wielopostaciowy, chirurgia, radioterapia, chemioterapia, pleomorphic xanthoastrocytoma, surgery, radiotherapy, chemotherapy

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 114 KB

Onkologia - medical project 3/2009

Artykuł: System mocujący bolus wodny – zastosowanie w praktyce radioterapeutycznej

Autor: Krzysztof Patyra, Maria Mazurkiewicz

Katedra i Zakład Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Kierownik: Prof. dr hab. n. med. Maria Mazurkiewicz

Slowa kluczowe: Bolus wodny, radioterapia, water bolus, radiotherapy

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 280 KB

Onkologia - medical project 3/2009

Artykuł: Odpowiedź tkankowa i molekularna na działanie promieniowania jonizującego

Autor: Krzysztof Roszkowski (1), Anna Mucha-Małecka (2)

(1) Oddział Radioterapii II, Centrum Onkologii w Bydgoszczy

Kierownik Oddziału: dr n. med. Krzysztof Roszkowski

(2) Klinika Nowotworów Głowy i Szyi Centrum Onkologii – Instytut w Krakowie

Kierownik Kliniki: prof dr hab. B. Gliński

Slowa kluczowe: radioterapia, cytokiny, DNA, radiotherapy, cytokine, DNA

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 158 KB

Onkologia - medical project 3/2009

Artykuł: Rola pooperacyjnej radioterapii w leczeniu raka gruczołu krokowego

Autor: Anna Brzozowska, Maria Mazurkiewicz

Katedra i Zakład Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Maria Mazurkiewicz

Slowa kluczowe: rak gruczołu krokowego, pooperacyjna radioterapia, prostate gland cancer, post-surgery radiotherapy

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 126 KB

Onkologia - medical project 3/2009

Artykuł: Rola receptorów estrogenowych w raku piersi u kobiet

Autor: Łukasz Wolański, Andrzej Stanisławek

Chair of Community Health Care, Department of Integrated Medical Care Medical University of Lublin

Katedra Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej UM w Lublinie

Kierownik: dr hab. Andrzej Stanisławek

Slowa kluczowe: receptor estrogenowy, receptor progesteronowy, estrogeny, rak piersi, komórka, oestrogen receptor, progesterone receptor, oestrogens, breast cancer, cell

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 81 KB