Wyszukiwarka

Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne Polish Society of Orthopaedics and Traumatology Polskie Towarzystwo Chirurgii Kręgosłupa Polish Society of Spinal Surgery Polskie Towarzystwo Fizjoterapii Polish Society of Physiotherapy

Onkologia i Radioterapia ISSN 1896-8961 e-ISSN 2449-9161

Redaktor Naczelny:

dr hab. n. med. Ludmiła Grzybowska-Szatkowska, Zakład Onkologii Uniwersytet Medyczny w Lublinie


kwartalnik rekomendowany przez
Polskie Towarzystwo Onkologiczne

ukazujące się pod patronatem

Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej
oraz
Sekcji Ortopedii Onkologicznej Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego


indeksowana w:
Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego 8 punktów
Index Copernicus 7,17 (93,81) IC Value

4/2009

Onkologia - medical project 4/2009

Artykuł: Ocena własnej techniki chirurgicznego leczenia pooperacyjnej przetoki pęcherzowo-pochwowej u chorych z rakiem szyjki macicy

Autor: Juliusz Kobierski, Hanna Olszewska, Karolina Agnieszka Gołka, Janusz Emerich

Katedra i Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej Akademii Medycznej w Gdańsku
Kierownik Kliniki: prof. zw. dr hab. med. Janusz Emerich

Slowa kluczowe: rak szyjki macicy, powikłania pooperacyjne, przetoka pęcherzowo – pochwowa, leczenie chirurgiczne., uterine cervical cancer, surgical complications, vesicovaginal fistula, surgical management.

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 103 KB

Onkologia - medical project 4/2009

Artykuł: Rak endometrium – leczenie laparoskopowe

Autor: Janusz Bartnicki (1), Ryszrad Poręba (2)

(1) Klinika Położnictwa i Ginekologii, Centrum Zdrowia Bitterfeld/Wolfen, Niemcy
Kierownik: prof. dr hab. Janusz Bartnicki
Katedra Ginekologii i Położnictwa Wydziału Nauk o Zdrowiu Akademii
Medycznej we Wrocławiu
(2) Katedra i Oddział Kliniczny Ginekologii i Położnictwa w Tychach,
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Ryszard Poręba

Slowa kluczowe: rak endometrium, laparoskopia, laparotomia, limfadenektomia, endometrial cancer, laparoscopy, laparotomy, lymphadenectomy

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 290 KB

Onkologia - medical project 4/2009

Artykuł: Ocena obrazów histopatologicznych endometrium u pacjentek z zespołem androgennym z uwzględnieniem wzorca miesiączkowania

Autor: Ewa Rudnicka, Stanisław Radowicki

Klinika Endokrynologii Ginekologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Kierownik: prof. zw. dr hab. n. med. Stanisław Radowicki

Slowa kluczowe: hiperandrogenizm, zaburzenia miesiączkowania, androgeny, biopsja endometrium., hyperandrogenism, disturbances in the menstruation, androgens endometrial biopsy

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 124 KB

Onkologia - medical project 4/2009

Artykuł: Wtórne nowotwory lite po leczeniu chłoniaka Hodgkina – opis przypadku

Autor: Elżbieta Wojtyna-Dziedzic (1), G. Stopyra (1), Maria Mazurkiewicz (2)

(1) Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w Lublinie
Dyrektor: Dr hab. n. med. Elżbieta Starosławska
(2) Katedra i Zakład Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Slowa kluczowe: wtórne nowotwory, choroba Hodgkina, późne następstwa leczenia, second malignancy, Hodgkin’s lymphoma, late effect of treatment

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 99 KB

Onkologia - medical project 4/2009

Artykuł: Ekspresja CD74 na limfocytach krwi obowodowej, węzłów chłonnych, naciekających guz u pacjentów chorych na NDRP

Autor: Mariusz Stram (1), Jacek Tabarkiewicz (1), Paweł Rybojad (2), Mariusz Kędra (2), Marek Sawicki (2), Jacek Roliński (1)

(1) Katedra i Zakład Immunologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jacek Roliński
(2) Katedra i Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
P. O. kierownika: dr n. med. Marek Sawicki

Slowa kluczowe: CD74, MIF, niedrobnokomórkowy rak płuca, CD74, MIF, non-small cell lung cancer

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 161 KB