Wyszukiwarka

Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne Polish Society of Orthopaedics and Traumatology Polskie Towarzystwo Chirurgii Kręgosłupa Polish Society of Spinal Surgery Polskie Towarzystwo Fizjoterapii Polish Society of Physiotherapy

Onkologia i Radioterapia ISSN 1896-8961 e-ISSN 2449-9161

Redaktor Naczelny:

dr hab. n. med. Ludmiła Grzybowska-Szatkowska, Zakład Onkologii Uniwersytet Medyczny w Lublinie


kwartalnik rekomendowany przez
Polskie Towarzystwo Onkologiczne

ukazujące się pod patronatem

Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej
oraz
Sekcji Ortopedii Onkologicznej Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego


indeksowana w:
Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego 8 punktów
Index Copernicus 7,17 (93,81) IC Value

1/2010

Onkologia - medical project 1/2010

Artykuł: Mielo- i immunotropowe właściwości hormonów grasiczych – zastosowanie kliniczne w hematologii i onkologii

Autor: Aleksander B. Skotnicki
Katedra i Klinika Hematologii Collegium Medium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Slowa kluczowe: hormony grasicze, krwiotworzenie, białaczki, guzy lite, thymic hormones, hematopoiesis, leukemias, lymphomas, solid tumors

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 231 KB

Onkologia - medical project 1/2010

Artykuł: Porównanie rozkładu dawki w objętości PTV przy zastosowaniu bolusa wodnego, gumowego i żelowego

Autor: K. Patyra, M. Mazurkiewicz
Katedra i Zakład Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Kierownik: Prof. dr hab. n. med. Maria Mazurkiewicz

Slowa kluczowe: bolus wodny, bolus gumowy, bolus żelowy, PTV, water bolus, rubber bolus, jelly bolus, PTV

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 215 KB

Onkologia - medical project 1/2010

Artykuł: Leczenie chirurgiczne chorych na pierwotnego inwazyjnego raka pochwy

Autor: Paweł Blecharz (1), Krzysztof Urbański (1), Marian Reinfuss (2), Wiktor Szatkowski (1)
(1) Klinika Ginekologii Onkologicznej, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii
Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie
Kierownik: prof. dr hab. med. Krzysztof Urbański
(2) Zakład Radioterapii Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie
Kierownik: prof. dr hab. med. Marian Reinfuss

Slowa kluczowe: rak pochwy, chirurgia, vaginal cancer, surgery

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 94 KB

Onkologia - medical project 1/2010

Artykuł: Ocena kardiotoksyczności trastuzumabu w leczeniu adjuwantowym chorych na HER2 pozytywnego raka piersi

Autor: E. Starosławska, A. Czerepińska, A. Chrzanowska-Kapica, A. Twardosz
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, Lublin

Slowa kluczowe: rak piersi, HER-2/neu, trastuzumab, kardiotoksyczność., breast cancer, HER-2/neu, trastuzumab, cardiotoxicity

IC™ Value: 5.11

Onkologia - medical project 1/2010

Artykuł: Radioterapia chorych na pierwotnego, inwazyjnego raka pochwy – rys historyczny

Autor: Paweł Blecharz (1), Krzysztof Urbański (1), Marian Reinfuss (2)
(1) Klinika Ginekologii Onkologicznej Centrum Onkologii – Instytut im.
Marii Skłodowskiej-Curie,Oddział w Krakowie
Kierownik: prof. dr hab. med. Krzysztof Urbański
(2) Zakład Radioterapii Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-
Curie, Oddział w Krakowie
Kierownik: prof. dr hab. med. Marian Reinfuss

Slowa kluczowe: rak pochwy, radioterapia, vaginal cancer, radiotherapy.

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 106 KB