Wyszukiwarka

Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne Polish Society of Orthopaedics and Traumatology Polskie Towarzystwo Chirurgii Kręgosłupa Polish Society of Spinal Surgery Polskie Towarzystwo Fizjoterapii Polish Society of Physiotherapy

Onkologia i Radioterapia ISSN 1896-8961 e-ISSN 2449-9161

Redaktor Naczelny:

dr hab. n. med. Ludmiła Grzybowska-Szatkowska, Zakład Onkologii Uniwersytet Medyczny w Lublinie


kwartalnik rekomendowany przez
Polskie Towarzystwo Onkologiczne

ukazujące się pod patronatem

Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej
oraz
Sekcji Ortopedii Onkologicznej Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego


indeksowana w:
Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego 8 punktów
Index Copernicus 7,17 (93,81) IC Value

1/2007

Onkologia - medical project 1/2007

Artykuł: Histerektomia wspomagana laparoskopowo (LAVH) z limfadenektomią w przypadku raka endometrium

Autor: JANUSZ BARTNICKI

Clinic of Obstetrics and Gynaecology, Medical Center Bitterfeld/Wolfen, Germany

Katedra Położnictwa i Ginekologii Wydziału Zdrowia Publicznego Akademii Medycznej
we Wrocławiu

Slowa kluczowe: histeroktomia, LAVH, rak endometrium, hysterectomy, lymphdenectomy, endometrial cancer

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 82 KB

Onkologia - medical project 1/2007

Artykuł: Rola chemioterapii neoadiuwantowej w leczeniu skojarzonym raka piersi

Autor: JACEK TOMCZYKOWSKI(1), KRZYSZTOF PATYRA (1,2)

(1) Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej

Dyrektor COZL: dr n. med. Elżbieta Starosławska

(2) Katedra i Zakład Onkologii AM w Lublinie

Kierownik: Prof. dr hab. n. med. Maria Mazurkiewicz

Slowa kluczowe: rak sutka, chemioterapia neoadiuwantowa, breast cancer, neoadjuvant chemotherapy

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 90 KB

Onkologia - medical project 1/2007

Artykuł: Adiuwantowa hormonoterapia u chorych na raka piersi

Autor: ANNA BRZOZOWSKA, MARIA MAZURKIEWICZ

Katedra i Zakład Onkologii Akademii Medycznej w Lublinie

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Maria Mazurkiewicz

Slowa kluczowe: rak piersi, leczenie uzupełniające, hormonoterapia, breast cancer, adjuvant treatment, hormonal therapy

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 88 KB

Onkologia - medical project 1/2007

Artykuł: Rak endometrium – leczenie operacyjne w Niemczech

Autor: JANUSZ BARTNICKI

Clinic of Obstetrics and Gynaecology, Medical Center Bitterfeld/Wolfen, Germany

Katedra Położnictwa i Ginekologii Wydziału Zdrowia Publicznego Akademii Medycznej
we Wrocławiu

Slowa kluczowe: rak endometrium, leczenie operacyjne, endometrial cancer, surgical treatment

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 95 KB

Onkologia - medical project 1/2007

Artykuł: Rak jajnika – drogi poprawy efektywności leczenia

Autor: ELŻBIETA KUTARSKA

Oddział Onkologii Ginekologicznej, Radioterapii i Chemioterapii
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej

Ordynator: dr n. med. Elżbieta Kutarska

Slowa kluczowe: rak jajnika, objawy, wykrywalność, markery, leczenie chirurgiczne, chemioterapia, Ovarian cancer, symptoms, markers, surgery, chemotherapy

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 145 KB

Onkologia - medical project 1/2007

Artykuł: Ocena wybranych czynników rokowniczych u chorych radykalnie napromienianych z powodu raka szyjki macicy w II i III stopniu zaawansowania klinicznego według FIGO

Autor: DARIUSZ KIESZKO

Oddział Onkologii Ginekologicznej, Radioterapii i Chemioterapii
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej

Ordynator: dr n. med. Elżbieta Kutarska

Slowa kluczowe: rak szyjki macicy, czynniki rokownicze, cervical carcinoma, prognostic factors

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 919 KB