Wyszukiwarka

Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne Polish Society of Orthopaedics and Traumatology Polskie Towarzystwo Chirurgii Kręgosłupa Polish Society of Spinal Surgery Polskie Towarzystwo Fizjoterapii Polish Society of Physiotherapy

Onkologia i Radioterapia ISSN 1896-8961 e-ISSN 2449-9161

Redaktor Naczelny:

dr hab. n. med. Ludmiła Grzybowska-Szatkowska, Zakład Onkologii Uniwersytet Medyczny w Lublinie


kwartalnik rekomendowany przez
Polskie Towarzystwo Onkologiczne

ukazujące się pod patronatem

Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej
oraz
Sekcji Ortopedii Onkologicznej Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego


indeksowana w:
Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego 8 punktów
Index Copernicus 7,17 (93,81) IC Value

2/2010

Onkologia - medical project 2/2010

Artykuł: Podstawy kolposkopii

Autor: Andrzej Malarewicz
Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Akademia Świętokrzyska w Kielcach
Dyrektor: prof. zw. dr hab. n. med. Andrzej Malarewicz

Slowa kluczowe: kolposkopia, rak szyjki macicy, diagnostyka chorób szyjki macicy, colposcopy, cancer of the cervix uteri, diagnostic of deseases cervix uteri

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 379 KB

Onkologia - medical project 2/2010

Artykuł: Ocena ekspresji białek Id2 i gęstości mikronaczyń w różnych typach złośliwych nowotworów jajnika

Autor: A. Czekierdowski, S. Czekierdowska, W. Bednarek, J. Daniłoś, D. Morawska
I Katedra i Klinika Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii UM w Lublinie

Slowa kluczowe: rak jajnika, białko Id2, CD34, mikroangiogeneza, ovarian cancer, Id2 protein, CD34, microvessel density

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 663 KB

Onkologia - medical project 2/2010

Artykuł: Pierwotne chłoniaki jądra – opis przypadku

Autor: Adrianna Makarewicz (1), Marta Biedka (2,3), Roman Makarewicz (3), Ewa Ziółkowska (2)
1. Oddział Chemioterapii Centrum Onkologii w Bydgoszczy
2. Oddział Radioterapii 1 Centrum Onkologii w Bydgoszczy
3. Katedra i Klinika Onkologii i Brachyterapii, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum w Bydgoszczy

Slowa kluczowe: chłoniak, jądro, chemioterapia, testicular, lymphoma, chemotherapy

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 223 KB

Onkologia - medical project 2/2010

Artykuł: Leczenie chirurgiczne chorych na pierwotnego inwazyjnego raka pochwy

Autor: Paweł Blecharz (1), Krzysztof Urbańskin(1), Marian Reinfuss (2), Wiktor Szatkowski (1)
1. Klinika Ginekologii Onkologicznej Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie
Kierownik: prof. dr hab. med. Krzysztof Urbański
2. Zakład Radioterapii Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie
Kierownik: prof. dr hab. med. Marian Reinfuss

Slowa kluczowe: rak pochwy, chirurgia, vaginal cancer, surgery

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 100 KB

Onkologia - medical project 2/2010

Artykuł: Analiza skuteczności radioterapii chorych na pierwotnego inwazyjnego raka pochwy

Autor: Paweł Blecharz (1), Krzysztof Urbański (1), Marian Reinfuss (2), Wiktor Szatkowski (1)
1. Klinika Ginekologii Onkologicznej Centrum Onkologii – Instytut im. Marii
Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie
Kierownik: prof. dr hab. med. Krzysztof Urbański
2. Zakład Radioterapii Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie
Kierownik: prof. dr hab. med. Marian Reinfuss

Slowa kluczowe: rak pochwy, radioterapia, wyniki leczenia, przyczyny niepowodzenia, vaginal carcinoma, radiotherapy, treatment results, treatment failure reasons

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 132 KB