Wyszukiwarka

Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne Polish Society of Orthopaedics and Traumatology Polskie Towarzystwo Chirurgii Kręgosłupa Polish Society of Spinal Surgery Polskie Towarzystwo Fizjoterapii Polish Society of Physiotherapy

Onkologia i Radioterapia ISSN 1896-8961 e-ISSN 2449-9161

Redaktor Naczelny:

dr hab. n. med. Ludmiła Grzybowska-Szatkowska, Zakład Onkologii Uniwersytet Medyczny w Lublinie


kwartalnik rekomendowany przez
Polskie Towarzystwo Onkologiczne

ukazujące się pod patronatem

Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej
oraz
Sekcji Ortopedii Onkologicznej Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego


indeksowana w:
Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego 8 punktów
Index Copernicus 7,17 (93,81) IC Value

3/2010

Onkologia - medical project 3/2010

Artykuł: Ocena skuteczności i tolerancji leczenia imatynibem chorych na zaawansowane nowotwory podścieliskowe przewodu pokarmowego (GIST)

Autor: E. Starosławska(1), A. Chrzanowska-Kapica(1), A. Czerepińska(1), M. Mazurkiewicz(2)
(1) Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli
(2) Katedra i Zakład Onkologii, UM w Lublinie

Slowa kluczowe: GIST, imatynib, wyniki leczenia, toksyczność leczenia, imatynib, treatment findings, treatment toxicity.

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 257 KB

Onkologia - medical project 3/2010

Artykuł: Leczenie molekularnie ukierunkowane chorych na złośliwe glejaki mózgu

Autor: Janusz Rolski, Bogdan Gliński, Paweł Blecharz, Agnieszka Chrostowska
Klinika Nowotworów Głowy i Szyi Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie
Kierownik Kliniki: Prof. dr hab. med. Bogdan Gliński

Slowa kluczowe: terapia celowana, złośliwe glejaki mózgu, targeted therapy, malignant brain gliomas

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 111 KB

Onkologia - medical project 3/2010

Artykuł: Powikłania nerkowe w szpiczaku mnogim – zasady postępowania

Autor: Beata Kumiega(1), Andrzej Pluta(1), Dariusz Sawka(2);
(1) z Oddziału Hematoonkologii Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego w Brzozowie
Ordynator: Dr hab. med. Andrzej Pluta
(2) z Oddziału Chemioterapii Podkarpackiego
Ośrodka Onkologicznego w Brzozowie
Ordynator: Lek.med. Maria Jońca

Slowa kluczowe: Szpiczak mnogi, nefropatia wałeczkowa, niewydolność nerek, Bortezomib, Multiple myeloma, cast nephropathy, renal insufficiency, Bortezomib

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 88 KB

Onkologia - medical project 3/2010

Artykuł: Palacz papierosów z obturacją centralną – przypadek kliniczny

Autor: Marcin Kołodziej,
Oddział Pulmonologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Publicznego
Chorób Płuc im. Olgierda Sokołowskiego w Zakopanem,
Ordynator Oddziału: lek. med. Ewa Łączyńska-Kozerska,
Dyrektor Szpitala: dr hab. n.med. Marcin Zieliński

Slowa kluczowe: rak oskrzela, guz centralny, spirometria, Bronchial cancer, central tumour, spirometry test

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 825 KB

Onkologia - medical project 3/2010

Artykuł: Postępy w diagnostyce niedrobnokomórkowego raka płuca

Autor: Marcin Zieliński,
Oddział Torakochirurgiczny Samodzielnego Publicznego Szpitala Publicznego Chorób Płuc im. Olgierda Sokołowskiego w Zakopanem,
Ordynator Oddziału: dr hab. n. med. Marcin Zieliński

Slowa kluczowe: niedrobnokomórkowy rak płuc, EBUS, EUS, non-small cell lung carcinoma,

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 95 KB