Wyszukiwarka

Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne Polish Society of Orthopaedics and Traumatology Polskie Towarzystwo Chirurgii Kręgosłupa Polish Society of Spinal Surgery Polskie Towarzystwo Fizjoterapii Polish Society of Physiotherapy

Onkologia i Radioterapia ISSN 1896-8961 e-ISSN 2449-9161

Redaktor Naczelny:

dr hab. n. med. Ludmiła Grzybowska-Szatkowska, Zakład Onkologii Uniwersytet Medyczny w Lublinie


kwartalnik rekomendowany przez
Polskie Towarzystwo Onkologiczne

ukazujące się pod patronatem

Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej
oraz
Sekcji Ortopedii Onkologicznej Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego


indeksowana w:
Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego 8 punktów
Index Copernicus 7,17 (93,81) IC Value

1/2011

Onkologia - medical project 1/2011

Artykuł: Wznowy loko-regionalne u chorych na niezaawansowanego raka endometrium

Autor: Paweł Blecharz, Krzysztof Urbański, Marian Reinfuss, Kazimierz Karolewski, Tomasz Walasek

Slowa kluczowe: rak endometrium, wznowy loko-regionalne

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 142 KB

Onkologia - medical project 1/2011

Artykuł: Ocena błędów ułożenia chorych na raka żołądka w trakcie pooperacyjnej radiochemioterapii

Autor: Agnieszka Namysł-Kaletka, Jerzy Wydmański, Leszek Hawrylewicz, Dawid Bodusz, Żaneta Kaniszewska-Dorsz

Slowa kluczowe: Zdjęcia portalowe, błąd ułożenia, rak żołądka, przesunięcia

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 234 KB

Onkologia - medical project 1/2011

Artykuł: Odległe wyniki radioterapii chorych na naczyniakowłókniaka młodzieńczego

Autor: Elżbieta Pluta, Maria Marczak-Ziętkiewicz, Bogdan Gliński

Slowa kluczowe: naczyniakowłókniak młodzieńczy, radioterapia, chirurgia

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 156 KB

Onkologia - medical project 1/2011

Artykuł: Ekspresja neuropiliny-2 w raku jajnika

Autor: Wiesława Bednarek, Magdalena Mazurek-Kociubowska, Iwona Wertel

Slowa kluczowe: rak jajnika, neuropilina-2, limfangiogeneza, VEGF, VEGFR

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 274 KB

Onkologia - medical project 1/2011

Artykuł: Rola badań immunohistochemicznych w diagnostyce mięsaka gładkokomórkowego macicy

Autor: Ewelina Wawryk-Gawda, Barbara Jodłowska-Jędrych

Slowa kluczowe: mięsaki macicy, mięsak gładkokomórkowy, immunohistochemia

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 156 KB