Wyszukiwarka

Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne Polish Society of Orthopaedics and Traumatology Polskie Towarzystwo Chirurgii Kręgosłupa Polish Society of Spinal Surgery Polskie Towarzystwo Fizjoterapii Polish Society of Physiotherapy

Onkologia i Radioterapia ISSN 1896-8961 e-ISSN 2449-9161

Redaktor Naczelny:

dr hab. n. med. Ludmiła Grzybowska-Szatkowska, Zakład Onkologii Uniwersytet Medyczny w Lublinie


kwartalnik rekomendowany przez
Polskie Towarzystwo Onkologiczne

ukazujące się pod patronatem

Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej
oraz
Sekcji Ortopedii Onkologicznej Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego


indeksowana w:
Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego 8 punktów
Index Copernicus 7,17 (93,81) IC Value

3/2011

Onkologia - medical project 3/2011

Artykuł: Leczenie zachowawcze inwazyjnego naciekającego mięśniówkę właściwą raka pęcherza moczowego

Autor: Jadwiga Nowak-Sadzikowska, Jerzy Jakubowicz

Slowa kluczowe: rak pęcherza moczowego, radioterapia, chemioterapia, elektroresekcja przezcewkowa, leczenie z zachowaniem pęcherza

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 172 KB

Onkologia - medical project 3/2011

Artykuł: Wpływ radioterapii stereotaktycznej na stagnację przerzutów raka płuca do drugiego płuca – opis przypadku

Autor: Krzysztof Szczepanik, Bożena Jochymek, Łukasz Kleszyk, Małgorzata Stąpór-Fudzińska, Hubert Urbańczyk

Slowa kluczowe: radioterapia radykalna, radioterapia stereotaktyczna, rak płuca

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 446 KB

Onkologia - medical project 3/2011

Artykuł: Zespół żyły głównej górnej u chorych na raka płuca – rola radioterapii. Część I. Zasady ogólne, kojarzenie z innymi metodami leczenia, dawka całkowita, frakcyjna i obszar wymagający napromieniania

Autor: Elżbieta Pluta, Paweł Blecharz, Marian Reinfuss, Tomasz Walasek, Andrzej Kukiełka, Tomasz Dąbrowski

Slowa kluczowe: zespół żyły głównej górnej, rak płuca, radioterapia

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 168 KB

Onkologia - medical project 3/2011

Artykuł: Zespół żyły głównej górnej u chorych na raka płuca – rola radioterapii. Część II. Skuteczność, powikłania, czynniki prognostyczne

Autor: Elżbieta Pluta, Paweł Blecharz, Marian Reinfuss, Tomasz Walasek, Magdalena Pęcak, Marta Rogowska

Slowa kluczowe: zespół żyły głównej górnej, rak płuca, radioterapia

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 148 KB

Onkologia - medical project 3/2011

Artykuł: Ocena działań na rzecz wysokiej zgłaszalności do profilaktycznych badań mammograficznych i cytologicznych w województwie kujawskopomorskim

Autor: Tomasz Mierzwa, Małgorzata Leźnicka, Lech Grodzki, Witold Kowalski

Slowa kluczowe: rak piersi, rak szyjki macicy, skrining

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 201 KB