Wyszukiwarka

Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne Polish Society of Orthopaedics and Traumatology Polskie Towarzystwo Chirurgii Kręgosłupa Polish Society of Spinal Surgery Polskie Towarzystwo Fizjoterapii Polish Society of Physiotherapy

Onkologia i Radioterapia ISSN 1896-8961 e-ISSN 2449-9161

Redaktor Naczelny:

dr hab. n. med. Ludmiła Grzybowska-Szatkowska, Zakład Onkologii Uniwersytet Medyczny w Lublinie


kwartalnik rekomendowany przez
Polskie Towarzystwo Onkologiczne

ukazujące się pod patronatem

Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej
oraz
Sekcji Ortopedii Onkologicznej Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego


indeksowana w:
Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego 8 punktów
Index Copernicus 7,17 (93,81) IC Value

1/2012

Onkologia - medical project 1/2012

Artykuł: Współistnienie torbielakogruczolakoraka śluzowego wyrostka robaczkowego z śluzakiem rzekomym otrzewnej. Opis przypadku

Autor: Wiesława Bednarek, Małgorzata Sobstyl, Marcin Bobiński, Dorota Teresińska

Slowa kluczowe: śluzak rzekomy otrzewnej, torbielakogruczolakorak, wyrostek robaczkowy, HIPEC

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 240 KB

Onkologia - medical project 1/2012

Artykuł: Mięsak gładkokomórkowy macicy – problemy diagnostyczne. Przegląd literatury

Autor: Dorota Teresińska, Wiesława Bednarek, Agnieszka Puchalska-Kosiecz, Marcin Bobiński, Maria Mazurkiewicz

Slowa kluczowe: mięsak gładkokomórkowy, białka, surwiwina, kaspaza, bax, nowotwory

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 165 KB

Onkologia - medical project 1/2012

Artykuł: Jak leczę chorego z rozpoznanym de novo chłoniakiem z komórek płaszcza?

Autor: Andrzej Deptała, Agnieszka Porowska

Slowa kluczowe: Chłoniak z komórek płaszcza – Chemioimmunoterapia – Przeszczepianie macierzystych komórek krwiotwórczych – Radioimmunoterapia

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 159 KB

Onkologia - medical project 1/2012

Artykuł: Rola układu immunologicznego w rozwoju nowotworów złośliwych – stary problem, nowe spojrzenie

Autor: Paweł Rybojad, Andrzej Jabłonka, Krzysztof Paprota, Jacek Tabarkiewicz

Slowa kluczowe: system immunologiczny, nowotwór złośliwy, immunomodulacja

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 259 KB

Onkologia - medical project 1/2012

Artykuł: Choroba zakrzepowo-zatorowa w przebiegu choroby nowotworowej

Autor: Biedka Marta, Makarewicz Adrianna, Makarewicz Roman, Ziółkowska Ewa

Slowa kluczowe: nowotwór, zakrzepica, zator

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 171 KB