Wyszukiwarka

Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne Polish Society of Orthopaedics and Traumatology Polskie Towarzystwo Chirurgii Kręgosłupa Polish Society of Spinal Surgery Polskie Towarzystwo Fizjoterapii Polish Society of Physiotherapy

Onkologia i Radioterapia ISSN 1896-8961 e-ISSN 2449-9161

Redaktor Naczelny:

dr hab. n. med. Ludmiła Grzybowska-Szatkowska, Zakład Onkologii Uniwersytet Medyczny w Lublinie


kwartalnik rekomendowany przez
Polskie Towarzystwo Onkologiczne

ukazujące się pod patronatem

Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej
oraz
Sekcji Ortopedii Onkologicznej Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego


indeksowana w:
Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego 8 punktów
Index Copernicus 7,17 (93,81) IC Value

2/2012

Onkologia - medical project 2/2012

Artykuł: Problemy diagnostyczne przyczyną opóźnienia rozpoznania i leczenia pooperacyjnej przetoki moczowodowo-pochwowej. Opis przypadku

Autor: Dominik Godlewski, Jacek Tereszkiewicz, Maria Mazurkiewicz

Slowa kluczowe: przetoka moczowodowo-pochwowa, uszkodzenie jatrogenne, leczenie operacyjne

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 400 KB

Onkologia - medical project 2/2012

Artykuł: Laparoskopowa limfadenektomia węzłów okołoaortalnych w przypadku raka trzonu macicy – stanowisko lekarzy niemieckich

Autor: Janusz Bartnicki

Slowa kluczowe: limfadenektomia okołoaortalna, rak trzonu macicy, laparoskopowa limfadenektomia

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 148 KB

Onkologia - medical project 2/2012

Artykuł: Nowoczesne metody diagnostyki kardiotoksyczności antracyklin u pacjentów z chłoniakami

Autor: Beata Kumiega, Andrzej Pluta, Jacek Krzanowski

Slowa kluczowe: antracykliny, kardiotoksycznooeæ, biomarkery, emisyjna tomografia komputerowa pojedynczego fotonu

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 150 KB

Onkologia - medical project 2/2012

Artykuł: Współczesne metody leczenia raka gruczołu krokowego o niskim ryzyku

Autor: Joanna Juszczyńska, Anna Brzozowska, Maria Mazurkiewicz

Slowa kluczowe: rak gruczołu krokowego, niskiego ryzyka, radioterapia, protonoterapia, leczenie chirurgiczne, krioterapia

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 245 KB

Onkologia - medical project 2/2012

Artykuł: Rak szyjki macicy to nadal wyzwanie!

Autor: Biedka Marta, Makarewicz Roman

Slowa kluczowe: rak szyjki macicy, brachyterapia, radioterapia

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 345 KB