Wyszukiwarka

Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne Polish Society of Orthopaedics and Traumatology Polskie Towarzystwo Chirurgii Kręgosłupa Polish Society of Spinal Surgery Polskie Towarzystwo Fizjoterapii Polish Society of Physiotherapy

Onkologia i Radioterapia ISSN 1896-8961 e-ISSN 2449-9161

Redaktor Naczelny:

dr hab. n. med. Ludmiła Grzybowska-Szatkowska, Zakład Onkologii Uniwersytet Medyczny w Lublinie


kwartalnik rekomendowany przez
Polskie Towarzystwo Onkologiczne

ukazujące się pod patronatem

Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej
oraz
Sekcji Ortopedii Onkologicznej Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego


indeksowana w:
Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego 8 punktów
Index Copernicus 7,17 (93,81) IC Value

3/2012

Onkologia - medical project 3/2012

Artykuł: Laparoskopowa limfadenektomia miednicy mniejszej w przypadku I stopnia zaawansowania raka trzonu macicy – 13 lat własnego doświadczenia operacyjnego

Autor: Janusz Bartnicki

Slowa kluczowe: laparoskopia, limfadenektomia miednicy mniejszej, rak trzonu macicy

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 140 KB

Onkologia - medical project 3/2012

Artykuł: Zastosowanie rezonansu magnetycznego w ocenie stopnia zaawansowania pacjentów z nowo zdiagnozowanym rakiem gruczołu krokowego

Autor: Maciej Harat, Andrzej Lebioda, Tomasz Wiśniewski, Roman Makarewicz

Slowa kluczowe: rak gruczołu krokowego, rezonans magnetyczny, ocena stopnia zaawansowania

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 161 KB

Onkologia - medical project 3/2012

Artykuł: Metody postępowania zachowawczego we wczesnym raku gruczołu krokowego o niskim ryzyku

Autor: Joanna Juszczyńska, Anna Brzozowska, Maria Mazurkiewicz

Slowa kluczowe: rak gruczołu krokowego, niskiego ryzyka, postêpowanie zachowawcze, baczna obserwacja, aktywny nadzór, biomarkery

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 192 KB

Onkologia - medical project 3/2012

Artykuł: Radiobiologia w radioterapii hipofrakcjonowanej

Autor: Izabela Wiatrowska, Renata Kabacińska, Judyta Lasota, Roman Makarewicz

Slowa kluczowe: model liniowo-kwadratowy, współczynnik α/ß, hipofrakcjonowanie

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 140 KB

Onkologia - medical project 3/2012

Artykuł: Radioterapia pacjentów z stymulatorem serca lub kardiowerterem defibrylatorem: zasady bezpiecznego stosowania

Autor: Ziółkowska Ewa, Wiśniewski Tomasz, Białas Mieszko, Balcerzak Marek, Woźniak-Wiśniewska Anita, Sinkiewicz Władysław

Slowa kluczowe: Kardiowerter-defibrylator, stymulator, radioterapia

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 428 KB