Wyszukiwarka

Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne Polish Society of Orthopaedics and Traumatology Polskie Towarzystwo Chirurgii Kręgosłupa Polish Society of Spinal Surgery Polskie Towarzystwo Fizjoterapii Polish Society of Physiotherapy

Onkologia i Radioterapia ISSN 1896-8961 e-ISSN 2449-9161

Redaktor Naczelny:

dr hab. n. med. Ludmiła Grzybowska-Szatkowska, Zakład Onkologii Uniwersytet Medyczny w Lublinie


kwartalnik rekomendowany przez
Polskie Towarzystwo Onkologiczne

ukazujące się pod patronatem

Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej
oraz
Sekcji Ortopedii Onkologicznej Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego


indeksowana w:
Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego 8 punktów
Index Copernicus 7,17 (93,81) IC Value

1/2013

Onkologia - medical project 1/2013

Artykuł: Laparoskopowa histerektomia z pojedynczego wejścia w przypadku raka błony śluzowej trzonu macicy: technika operacyjna– pierwsze doświadczenia własne

Autor: Janusz Bartnicki

Slowa kluczowe: SILS – histerektomia, histerektomia laparoskopowa z pojedynczego wejścia, rak endometrium, SILS hysterectomy, single- incision laparoscopic hysterectomy, endometrial cancer

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 133 KB

Onkologia - medical project 1/2013

Artykuł: Rak moczownika – możliwości skutecznego leczenia

Autor: Marta Biedka, Tamara Kuźba-Kryszak, Adrianna Makarewicz

Slowa kluczowe: moczownik, rak, operacja, urachus, carcinoma, operation

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 146 KB

Onkologia - medical project 1/2013

Artykuł: Współwystępowanie choroby alkoholowej u pacjenta onkologicznego – punkt widzenia onkologa radioterapeuty

Autor: Marta Biedka, Ewa Ziółkowska, Małgorzata Zarzycka

Slowa kluczowe: alkohol, uzależnienie, radioterapia, alcohol abuse, radiotherapy

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 184 KB

Onkologia - medical project 1/2013

Artykuł: Czerniak okolicy naczyń biodrowych rozpoznawany wstępnie jako guz jajnika

Autor: Marcin Bobiński, Natalia Słowik-Wasyluk, Wiesława Bednarek, Grzegorz Polak

Slowa kluczowe: czerniak złośliwy, guz miednicy mniejszej, leczenie celowane, inhibitory kinazy tyrozynowej, malignant melanoma, pelvic tumor, targeted therapy, tyrosine kinase inhibitors

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 118 KB

Onkologia - medical project 1/2013

Artykuł: Obraz populacyjny, kliniczny i mikroskopowy oraz wyniki leczenia i czynniki prognostyczne w grupie chorych na guza liściastego piersi

Autor: Jerzy Władysław Mituś, Marian Reinfuss, Piotr Skotnicki, Paweł Blecharz, Jerzy Jakubowicz, Wojciech Wysocki

Slowa kluczowe: guz liściasty piersi, wyniki leczenia, czynniki prognostyczne, tumor phyllodes of the breast, treatment outcomes, prognostic factors

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 167 KB

Onkologia - medical project 1/2013

Artykuł: Współczesne metody leczenia chorych na guza liściastego piersi

Autor: Jerzy Władysław Mituś, Tomasz Walasek, Marian Reinfuss, Paweł Blecharz, Piotr Skotnicki, Wojciech Wysocki

Slowa kluczowe: guz liściasty sutka, chirurgia, radioterapia, tumor phyllodes of the breast, surgery, radiotherapy

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 144 KB

Onkologia - medical project 1/2013

Artykuł: Skuteczność leczenia wznów guza liściastego piersi – rola chirurgii oraz radio- i chemioterapii

Autor: Jerzy Władysław Mituś, Tomasz Walasek, Marian Reinfuss, Piotr Skotnicki, Paweł Blecharz, Jerzy Jakubowicz

Slowa kluczowe: GLP, wznowy, leczenie, Tumor phyllodes, recurrences, treatment

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 146 KB