Wyszukiwarka

Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne Polish Society of Orthopaedics and Traumatology Polskie Towarzystwo Chirurgii Kręgosłupa Polish Society of Spinal Surgery Polskie Towarzystwo Fizjoterapii Polish Society of Physiotherapy

Onkologia i Radioterapia ISSN 1896-8961 e-ISSN 2449-9161

Redaktor Naczelny:

dr hab. n. med. Ludmiła Grzybowska-Szatkowska, Zakład Onkologii Uniwersytet Medyczny w Lublinie


kwartalnik rekomendowany przez
Polskie Towarzystwo Onkologiczne

ukazujące się pod patronatem

Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej
oraz
Sekcji Ortopedii Onkologicznej Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego


indeksowana w:
Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego 8 punktów
Index Copernicus 7,17 (93,81) IC Value

2/2013

Onkologia - medical project 2/2013

Artykuł: Radiochirurgia stereotaktyczna śródczaszkowych malformacji tętniczo-żylnych

Autor: Anna Mucha-Małecka, Bogdan Gliński, Monika Wójtowicz, Krzysztof Małecki

Slowa kluczowe: radiochirurgia stereotaktyczna, malformacje tętniczo-żylne, stereotactic radiosurgery, arteriovenous malformations

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 157 KB

Onkologia - medical project 2/2013

Artykuł: Mięsak maziówkowy – nowotwór wtórny indukowany radioterapią. Opis przypadku

Autor: Monika Wójtowicz, Bogdan Gliński, Anna Mucha-Małecka , Dominika Wojton-Dziewońska, Paweł Hebzda

Slowa kluczowe: radioterapia, nowotwory wtórne, powikłania popromienne, mięsak maziówkowy, choroba Hodgkina, radiotherapy, secondary cancers, complications, synovial sarcoma, Hodgkin’s lymphoma

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 137 KB

Onkologia - medical project 2/2013

Artykuł: Konizacja – wyniki 25-letniego doświadczenia operacyjnego na terenie Niemiec

Autor: Janusz Bartnicki

Slowa kluczowe: konizacja szyjki maciy, cervical conization

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 140 KB

Onkologia - medical project 2/2013

Artykuł: Powikłania konizacji u ciężarnych z powodu raka szyjki macicy Ia1

Autor: Janusz Bartnicki

Slowa kluczowe: rak szyjki macicy w ciąży, konizacja, cervical cancer during pregnancy, conization

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 122 KB

Onkologia - medical project 2/2013

Artykuł: Wpływ szerokości listków kolimatora wielolistkowego na wielkość napromienianej struktury PRV

Autor: Izabela Wiatrowska, Karolina Majewska, Roman Makarewicz, Sebastian Maleszka, Paweł Kukuczka, Żaneta Okońska

Slowa kluczowe: kolimator wielolistkowy (MLC), organy krytyczne (OAR), pierścień okołoguzowy (PRV), histogram dawka-objętość (DVH), współczynnik konformalności (CI), multileaf collimator (MLC), organs at risk (OAR), peritumoral rind (PRV), dosevolume histogram (DVH), conformity index (CI)

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 397 KB

Onkologia - medical project 2/2013

Artykuł: Analiza wpływu zmiany kąta kolimatora wielolistkowego na dawkę w odbytnicy w radioterapii konformalnej raka gruczołu krokowego

Autor: Izabela Wiatrowska, Karolina Majewska, Renata Kabacińska, Roman Makarewicz

Slowa kluczowe: radioterapia, kolimator wielolistkowy (MLC), narządy krytyczne (OAR), histogram dawka-objętość (DVH), radiotherapy, multileaf collimator (MLC), organs at risk (OAR), dose-volume histogram (DVH)

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 218 KB