Wyszukiwarka

Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne Polish Society of Orthopaedics and Traumatology Polskie Towarzystwo Chirurgii Kręgosłupa Polish Society of Spinal Surgery Polskie Towarzystwo Fizjoterapii Polish Society of Physiotherapy

Onkologia i Radioterapia ISSN 1896-8961 e-ISSN 2449-9161

Redaktor Naczelny:

dr hab. n. med. Ludmiła Grzybowska-Szatkowska, Zakład Onkologii Uniwersytet Medyczny w Lublinie


kwartalnik rekomendowany przez
Polskie Towarzystwo Onkologiczne

ukazujące się pod patronatem

Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej
oraz
Sekcji Ortopedii Onkologicznej Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego


indeksowana w:
Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego 8 punktów
Index Copernicus 7,17 (93,81) IC Value

3/2013

Onkologia - medical project 3/2013

Artykuł: Uszkodzenie żyły głównej dolnej podczas limfadenektomii węzłów okołoaortalnych

Autor: Janusz Bartnicki

Slowa kluczowe: limfadenektomia paraaortalna, uszkodzenie żyły głównej dolnej

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 120 KB

Onkologia - medical project 3/2013

Artykuł: Analiza porównawcza algorytmów AAA (Analytical Anisotropic Algorithm) oraz PBC (Pencil Beam Convolution) w teleradioterapii

Autor: Izabela Wiatrowska, Janusz Winiecki, Karolina Majewska, Barbara Drzewiecka, Roman Makarewicz, Paweł Kukuczka, Agnieszka Orzechowska, Sebastian Maleszka

Slowa kluczowe: radioterapia, algorytm, system planowania leczenia, skala Hounsfielda, gęstość ośrodka, rozkład dawki

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 200 KB

Onkologia - medical project 3/2013

Artykuł: Możliwe zastosowanie radioterapii u pacjentek z rakiem jajnika

Autor: Marta Biedka, Elżbieta Żmuda

Slowa kluczowe: rak, jajnik, radioterapia

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 270 KB

Onkologia - medical project 3/2013

Artykuł: Ocena zależności pomiędzy zaawansowaniem raka piersi i sposobem leczenia przeciwnowotworowego a ryzykiem wystąpienia obrzęku limfatycznego

Autor: Tomasz Wojewoda, Jerzy Mituś, Aleksandra Grela-Wojewoda, Wojciech M. Wysocki

Slowa kluczowe: rak piersi, obrzęk limfatyczny, leczenie, limfadenektomia pachowa

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 611 KB