Wyszukiwarka

Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne Polish Society of Orthopaedics and Traumatology Polskie Towarzystwo Chirurgii Kręgosłupa Polish Society of Spinal Surgery Polskie Towarzystwo Fizjoterapii Polish Society of Physiotherapy

Regulamin Wydawniczy Onkologii i Radioterapii

Onkologia i Radioterapia jest recenzowanym czasopismem medycznym publikującym oryginalne prace naukowe (doświadczalne, kliniczne, laboratoryjne), poglądowe i kazuistyczne (opis przypadku) z dziedziny onkologii i radioterapii. Ponadto publikuje listy do Redakcji, sprawozdaniai materiały ze zjazdów naukowych, recenzje książek, a także komunikaty o planowanych kongresach i zjazdach naukowych. Onkologia i Radioterapia ukazuje się cztery razy w roku. Artykuły są także dostępne na stronie www.itmedical.pl oraz www.medicalproject.com.pl. Czasopismo jest indeksowane w: GBL, Index Copernicus, Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Redakcja przyjmuje do druku prace w języku angielskim, w języku polskim i angielskim ze streszczeniami i słowami kluczowymi w języku polskim i angielskim. Onkologia i Radioterapia publikuje prace w wersji dwujęzycznej, wiodącym językiem pisma jest język angielski. W przypadku, gdy praca nie jest przetłumaczona przez Autora Redakcja zapewnia tłumaczenie tekstu. Redakcja Onkologii i Radioterapii kieruje się generalnymi zasadami zawartymi w Deklaracji Helsińskiej i oczekuje od autorów badań, których wyniki mają ukazać się na łamach Onkologiai Radioterapia przestrzegania zawartychw niej praw. Autorzy prac wykorzystujących modele zwierzęce zobowiązani są do przestrzegania zasad formułowanych przez Interdisciplinary Principlesand Guidelines for the Use of Animals in Research, Testing, and Education przyjętych przez New York Academy of Sciences Adhoc Committee on Animal Research. Wszelkie prace zgłaszane do publikacji, wymagające zgody Komisji Etycznej, odpowiedniej do lokalizacji terytorialnej, powinny zawierać takową zgodę.Wskazane jest załączenie kopii wyżej wymienionego dokumentu do złożonej pracy.

 

Szczegółowe informacje dla Autorów i Recenzentów - pobierz *pdf.

UWAGA!!! Autorzy proszeni są o przestrzeganie regulaminu publikacji prac.


Kontakt z Wydawcą Onkologii i radioterapii:Wydawnictwo SALVE / itMedical Team Sp. z o. o.


ul. Słodka 20 | 43-300 Bielsko-Biała

Biuro: ul. Wita Stwosza 6A/1 | 43-300 Bielsko-Biała

tel. 33 499 97 87

mail: salve@itmedical.pl