Wyszukiwarka

Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne Polish Society of Orthopaedics and Traumatology Polskie Towarzystwo Chirurgii Kręgosłupa Polish Society of Spinal Surgery Polskie Towarzystwo Fizjoterapii Polish Society of Physiotherapy

Recenzenci Onkologii i Radioterapii

Prof. dr hab. n. med. Jacek Fijuth

Kierownik Zakładu Radioterapii UM w Łodzi, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika, Zakład Teleradioterapii (Łódź, Poland)


Prof. dr hab. n.med. Bogdan Gliński

Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej- Curie, Oddział w Krakowie (Kraków, Poland)


Prof. dr hab. n. med. Andrzej Kawecki

Kierownik Kliniki Nowotworów Głowy i Szyi, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie (Warszawa, Poland)


Prof. dr hab. n. med. Jan Kotarski

Kierownik I Katedry i Kliniki Ginekologii UM w Lublinie I Katedra i Klinika Ginekologii UM w Lublinie (Lublin, Poland)


Prof. dr hab. n. med. Ryszrad Poręba

Kierownik Katedry Ginekologii i Położnictwa Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (Katowice, Poland)


Prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski

Kierownik Kliniki Nowotworu Płuca i Klatki Piersiowej, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie (Warszawa, Poland)


Prof. dr hab. n. med. Roman Makarewicz

Kierownik Zakładu Radioterapii UM w Bydgoszczy, Centrum Onkologii – Szpital im. Prof. Franciszka Łukaszczyka (Bydgoszcz, Poland)


Prof. dr hab. n. med. Leszek Miszczyk

Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej- Curie (Gliwice, Poland)


Prof. dr hab. n. med. Tomasz Mazurkiewicz

Kierownik Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii UM w Lublinie, Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii UM w Lublinie

(Lublin, Poland)


Prof. dr hab. n. med. Jerzy Mituś

Kierownik Kliniki Chirurgii Onkologicznej, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej- Curie (Kraków, Poland)

Editorial Board Rada Naukowa


Prof. dr hab. n. med. Wojciech Polkowski

Kierownik KlinikiChirurgii Onkologicznej UM w Lublinie, Klinika Chirurgii Onkologicznej UM w Lublinie (Lublin, Poland)


Prof. dr hab. n. med. Jacek Roliński

Kierownik Zakładu Immunologii Klinicznej UM w Lublinie, Zakład Immunologii Klinicznej UM w Lublinie (Lublin, Poland)


Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Urbański

Kierownik Kliniki Ginekologii Onkologicznej, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Krakowie

(Kraków, Poland )


Prof. dr hab. n. med. Jan Kornafel

Kierownik Katedry Onkologii i Kliniki Onkologii Ginekologicznej UM we Wrocławiu (Wrocław, Poland)


Prof. dr hab. n. med. Wiesława Bednarek

I Katedra i Klinika Ginekologii UM w Lublinie (Lublin, Poland)


Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Moroń

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1, Katedra i Zakład Radiologii UM (Wrocław, Poland)


Prof. dr hab. n. med. Janusz Kłoczko

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny UM Klinika Hematologii (Białystok, Poland)


Prof. dr hab. n. med. Andrzej Szawłowski

Klinika Nowotworów Górnego Odcinka Układu Pokarmowego, Centrum Onkologii – Instytut (Warszawa, Poland)


Prof. dr hab. n. med. Anna Skowrońska-Gardas

Zakład Radioterapii, Centrum Onkologii-Instytut (Warszawa, Poland)


Prof. dr hab. n. med. Anna Dmoszyńska

Katerda i Klinika Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku UM (Lublin, Poland)


Prof. dr hab. n. med. Andrzej Zdziennicki

Instytut Ginekologii i Położnictwa UM w Łodzi, I Klinika Ginekologii i Onkologii Ginekologicznej (Łódź, Poland)


Prof. dr hab. n. med. Jacek Jassem

Klinika Radioterapii, Gdański UM (Gdańsk, Poland)


Prof. dr hab. n. med. Alicja Chybicka

Klinika Transplantacji Szpiku, Hematologii i Onkoloii Dziecięcej UM we Wrocławiu (Wrocław, Poland)


Prof. dr hab. n. med. Janusz Bartnicki

Klinika Położnictwa i Ginekologii Centrum Zdrowia (Bitterfeld/Wolfen, Niemcy)


Prof. dr hab. n. med. Janina Markowska

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Katedra Onkologii, Klinika Ginekologiczno-Onkologiczna (Poznań, Poland)


Prof. Dr. med. Wolfgang Distler

Kierownik Kliniki Położnictwa i Ginekologii Uniwersytetu im. Carla Gustava Carusa (Drezno, Niemcy)


Prof. dr. med. Dr. h.c. Serban-Dan Costa

Kierownik Kliniki Położnictwa i Ginekologii Uniwersytetu im. Otto von Guericke (Magdeburg, Niemcy)


Prof. dr hab. n.med. Jerzy Kowalczyk

Dziecięcy Szpital Kliniczny, Klinika Hematologii i Onkologii Dziecięcej UM (Lublin, Poland)


Prof. dr hab. n. med. Janusz Jaśkiewicz

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Klinika Chirurgii Onkologicznej, Gdański UM (Gdańsk, Poland)


Prof. dr hab. n. med. Czesław Kłyszejko

Zakład Podstaw Klinicznych Fizjoterapii, Wydział Nauki o Zdrowiu UM (Bydgoszcz, Poland)


Prof. dr hab. n. med. Jerzy Hołowiecki

Katedra i Klinika Hematologii i Transplantologii Szpiku ŚUM SP SK im. A. Mielęckiego (Katowice, Poland)


Prof. dr hab. n. med. Izabela Rzepka-Górska

Katedra i Klinika Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt, Pomorski UM (Szczecin, Poland)


Prof. dr hab. n. med. Bogusław Maciejewski

Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej- Curie, Oddział w Gliwicach (Gliwice, Poland)


Prof. dr hab. n. o zdr. Marta Makara-Studzińska

Zakład Psychologii Stosowanej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie (Lublin, Poland)